Scroll Top
urna wybory

W wyborach do sejmików najwięcej głosów oddano na kandydatów PiS.
Fot. MP

W wyborach do sejmików najwięcej głosów oddano na kandydatów PiS.
Fot. MP

Wyborcy wolą Prawo i Sprawiedliwość

Całościowe wyniki wyborów do Sejmików Województw potwierdzają zapowiedzi podawane po exit poll – najwięcej głosów oddano na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie stało się w głosowaniu do Rad Powiatów.

Wyniki ostateczne są lepsze dla PiS, niż zapowiadano po sondażu: w wyborach do sejmików województw PiS zebrało 34,27 proc. głosów, KO ma ich 30,59 proc. Trzecia Droga zyskała poparcie 14,25 proc., a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,23 proc. wyborców. Lewica ma 6,32 proc. głosów. Pozostałe KW mają poparcie co najwyżej o połowę mniejsze.

Te wyniki wolno odnosić do aktualnego poparcia obywateli dla partii politycznych i prognozować na ich podstawie wyniki najbliższych wyborów – także tych do Parlamentu Europejskiego (odbędą się 9 czerwca). Nie powinniśmy natomiast wyciągać daleko idących wniosków dotyczących siły terenowego zaplecza poszczególnych partii.

Pół miliona więcej głosów oddanych na PiS w wyborach do sejmików województw (4 941 092 głosy) niż na KO (4 409 607 głosów) przekłada się raptem na jeden mandat – PiS będzie ich mieć 181, a KO – 180. Trzecia Droga ulokuje w sejmikach 65 swoich przedstawicieli, a Konfederacja z sojusznikiem – ledwie 5, podczas gdy Lewica 7. W sejmikach województw znajdzie się jeszcze miejsce dla pięciu Śląskich Samorządowców i jednego przedstawiciela Koalicji Samorządowej OK Samorząd.  I tak 447 dostępnych w sejmikach województw etatów zostało obsadzonych.

Z kolei z 6170 miejsc w Radach Powiatów aż 2080 zajmie Prawo i Sprawiedliwość (zebrało prawie dwa razy tyle głosów, co KO: 3 014 506). Koalicja Obywatelska (1 632 107 głosów) dostała ich tylko 1056, a Trzecia Droga – 716 (1 238 626 głosów). Lewica zdołała zdobyć miejsce w Radach Powiatów dla swoich 36 przedstawicieli (96 787 głosów), pozostałe komitety mają ich znacznie mniej – tylko Śląscy Samorządowcy zrównali się wynikiem (ale nie obszarem, na który będą mieli wpływ) z Lewicą – mają 36 mandatów (42 010 głosów).

W wyborach do Rad Gmin, Miast i Miejskich najwięcej głosów zebrała Koalicja Obywatelska – 15,68 proc. (2 235 842 głosy), podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość ma ich 13,56 proc. (1933 934 głosy), a Trzecia Droga 4,72 proc. (673 598 głosów). Jeśli chodzi o mandaty, znów zwycięzcą okazuje się jednak PiS – ma 3069 mandatów, podczas gdy KO tylko 1649, a Trzecia Droga 1909. Wszystkich mandatów „do wzięcia” było 39 416.

PiS oddał KO procentowy wynik także w wyborach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast – KO zebrało 12,51 proc. głosów (1 860 399 głosów), a PiS 10,46 proc. (1 556 069 głosów), i Trzecia Droga zaledwie 3,54 proc. (526 038 głosów). W mandatach znów role odwracają się: z 1728 mandatów 82 bierze PiS, 78 – Trzecia Droga, a KO ledwie 18.

Jeszcze frekwencja: wyniosła 51,94%. Liczba kart ważnych – 15 086 546, a liczba uprawnionych do głosowania 29 046 002.

Wieś wykazała większą aktywność – frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego dla miast to 50,45 proc., a dla wsi – 54,13 proc. Najwyższą frekwencję – 57,87 proc. – odnotowano w gminach liczących do 5 tys. mieszkańców (jest w nich jednak tylko trochę ponad 2,1 mln uprawnionych do głosowania, liczba głosów ważnych to zaledwie 1,1 mln – dla porównania w miejscowościach od 10 do 20 tys. mieszkańców głosów ważnych było prawie 3 mln).

Wszystkie powyższe wyniki podaje Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów ze wszystkich obwodów.

Wyborcy wciąż wolą Prawo i Sprawiedliwość?

Posty powiązane

error: Content is protected !!