Scroll Top
krowa i cielę

Ceny skupu spadają od września 2022 roku.
Fot. 1195798 z Pixabay

Ceny skupu spadają od września 2022 roku.
Fot. 1195798 z Pixabay

W czerwcu ceny skupu znów niższe niż w poprzednim miesiącu

Końca nie ma. Kolejny miesiąc spadku cen skupu za nami. W czerwcu były 8,3 proc. niższe niż rok temu i 3,3 proc. niższe niż w maju 2023.

W czerwcu nastąpił dalszy spadek cen skupu. I to wcale niedużo mniejszy niż w maju.

Więcej o cenach skupu z maja:

W maju ceny skupu znów niższe niż w kwietniu

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w czerwcu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 8,3%) – podaje dziś GUS.

Ceny wszystkich podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem żywca wieprzowego spadły w czerwcu 2023 r. w stosunku do maja 2023 r. i w czerwcu 2023 r. były niższe od notowanych w czerwcu 2022 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach. W skali miesiąca i roku zanotowano jedynie wzrost cen żywca wieprzowego w skupie oraz ziemniaków na obu rynkach – podaje GUS.

 

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w czerwcu 2023 (w nawiasie – ceny w maju, kwietniu, marcu i lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 91,78/134,01 (96,61/139,06; 110,24/143,10; 117,54/154,02; 128,95/158,91)

Żyto 70,07/104,39 (77,57/110,60; 77,57/110,60; 91,01/114,54; 96,83/123,52; 101,25/129,24)

Jęczmień 80,33/125,16  (86,75/132,20; 94,02/137,30; 105,83/144,52; 115,44/149,79)

Pszenżyto 83,32/116,29 (88,17/123,71; 101,78/128,14; 112,54/135,21; 116,00/142,60)

Owies 79,48/115/51 (88,27/122,60; 93,58/127,96; 107,83/131,64; 120,70/136,28)

Kukurydza 85,62/146,90 (94,66/151,05; 105,07/151/31; 112,20/160,04; 123,70/164,21)

 

Ziemniaki – za 1 dt w zł 145,03/186,65 (121,82/181,21; 123,77/ 177,17; 114,93/177,72; 105,01/175,47)

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt)  9,97/10,19 (11,14/10,36; 10,82/9,98; 10,81/11,08; 10,94/10,71)

w tym młode bydło 10,08/10,70 (11,40/10,83; 11,03/10,57; 10,96/11,56; 11,09/ 11,19)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna 9,44 zł za kg (8,99 zł za kg; 9,19 zł za kg; 8,61 zł za kg; 8,37 za kg)

Drób 6,07 za kg (6,22 zł za kg; 6,28 zł za kg; 6,38 zł za kg; 6,31 za kg)

 

Mleko – za 1 hl 193,58 (206,52 zł; 216,80 zł; 222,54 zł; 227,40 zł)

 

W czerwcu 2023 r. cena pszenicy w skupie (91,78 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 5,0%), a także w skali roku (o 44,9%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 134,01 zł za dt, tj. o 3,6% taniej niż w maju br. i o 25,4% – niż w czerwcu 2022 r.

Cena żyta w skupie wyniosła 70,07 zł za dt i była niższa zarówno w porównaniu z majem br. (o 9,7%), jak i z czerwcem 2022 r. (o 48,9%). W obrocie targowiskowym cena żyta (104,39 zł za dt) spadła o 5,6% w skali miesiąca i o 21,4% w skali roku – podał dziś GUS.

Pozostaje pytanie, czy może być jeszcze gorzej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!