Scroll Top
euro lupa spadek wartości banknotów

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2024 r. w stosunku do marca 2018 r. wyniósł 144,5.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2024 r. w stosunku do marca 2018 r. wyniósł 144,5.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły od 2018 r. o 44,5 proc.

GUS podał dziś kilka komunikatów świadczących o wysokości inflacji.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2024 r. w stosunku do marca 2018 r. wyniósł 144,5 (wzrost cen o 44,5%).

Z kolei w komunikacie dotyczącym wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2024 r. w stosunku do IV kwartału 2023 r. czytamy, że wyniósł on 100,9 (wzrost cen o 0,9%).

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2024 r. w stosunku do IV kwartału 2023 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%) – co świadczy, że ceny nie rosły równomiernie.

Potwierdzają to wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku: ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 0,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,3% i towarów – o 0,1%).

I aż szkoda, że te wzrosty cen nie dotyczą cen skupu – i że spadek inflacji już się skończył.

Ceny skupu produktów rolnych w lutym 2024 jeszcze spadły

Posty powiązane

error: Content is protected !!