Scroll Top
tractor-g10420acbe_1920

W połowie roku 2022 w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie pracowało 1,43 mln osób
Fot. jacqueline macou z Pixabay

W połowie roku 2022 w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie pracowało 1,43 mln osób
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Przybywa pracujących, w tym w rolnictwie

Z danych GUS wynika, że w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie na koniec 2021  roku pracowało o ponad połowę mniej osób niż według danych z poprzedniego spisu rolnego. W połowie 2022 roku natomiast zatrudnionych w rolnictwie miało być 8,5 proc. pracujących – 1430 tys. osób.

15 mln osób pracowało w gospodarce narodowej w 2021 roku – o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dane te uwzględniają liczbę pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie z Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – podaje GUS w publikacji „Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku”.

Na ostatni dzień 2021 r. niemal 80% pracujących w gospodarce narodowej pracowało w podmiotach sektora prywatnego – zalicza się tu m.in. właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni powstałych na ich bazie) oraz spółdzielni kołek rolniczych.

Chociaż pracujących przybyło, to GUS doliczył się tylko niespełna połowy zatrudnionych w gospodarstwach indywidualnych – 1 030 219 osób, podczas gdy wcześniej miało to być 2 262 567 osób.

„Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” miało liczyć 1 137 819 zatrudnionych, z czego na podstawie stosunku pracy w sektorze publicznym było 29 727 zatrudnionych osób. W sektorze prywatnym było 1 108 092 zatrudnionych, w tym właścicieli, współwłaścicieli łącznie z członkami ich rodzin – 961 990, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy –  140 044 osób i 6 058 członków spółdzielni produkcji rolniczej.

Jeśli chodzi natomiast o dane dotyczące zatrudnionych w dziale „Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo” ogółem było 1 084 495 zatrudnionych, z czego już tylko 5 159 zatrudnionych było w sektorze publicznym, a 1 079 336 w sektorze prywatnym. Właścicieli, współwłaścicieli łącznie z członkami ich rodzin było 954 242, a zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – 119 038 i 6056 członków spółdzielni produkcji rolniczej.

Dane o zatrudnionych na podstawie stosunku pracy dotyczą zatrudnienia według stanu na 31 grudnia osób pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo), bez przeliczania osób niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych – wyjaśnia GUS.

W 2022 pracujących – w tym w rolnictwie – jeszcze więcej

Natomiast z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2 kwartale 2022 roku wynika, że w 2 kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 224 tys., z tego: 16 770 tys. stanowili pracujący, natomiast 454 tys. – bezrobotni.

W 2 kwartale 2022 r.:

– 15 633 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 136 tys. pracowało w niepełnym wymiarze,

– osoby pracujące w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo to 8,5% pracujących (1 430 tys. osób).

Od 1 kwartału 2021 r. w Badaniu Aktywności Ekonomicznej wyłączono z populacji pracujących m.in. osoby, które pracują na własny rachunek w rolnictwie indywidualnym, a efekty pracy przeznaczają wyłącznie lub głównie na własną konsumpcję i jednocześnie nie posiadają innej pracy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!