Scroll Top
Żniwa

Czy zajmujący się obrotem i transportem zboża dostaną dopłaty z budżetu państwa?
Fot. Tom z Pixabay

Czy zajmujący się obrotem i transportem zboża dostaną dopłaty z budżetu państwa?
Fot. Tom z Pixabay

Dopłata do transportu zbóż do portów wciąż jest możliwa?

Jak wynika z wyjaśnień MRiRW, wciąż jest możliwa pomoc dla transportujących zboże i zajmujących się obrotem zbożem.

„Obecnie Polska oczekuje na zgodę Komisji UE odnośnie do zgłoszonych programów:

1)      na dofinansowanie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich, które będzie można uruchomić po pozytywnej decyzji Komisji. Nadal prowadzone są uzgodnienia z KE tego programu;

2)      pomocy podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu i obrotu zbożem, który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy” – poinformowało wczoraj ministerstwo.

Tym samym zdystansowało się do swojej wcześniejszej informacji, przekazywanej podczas spotkania z OPZZRiOR, jakoby „stanowisko KE w tej sprawie nie było sprzyjające”.

Więcej:

Dopłaty do transportu zbóż do portów nie będzie?

Tym razem ministerstwo nic już nie podaje o postępie rozmów i aktualnym stanowisku KE wobec pomocy dla zajmujących się  obrotem zbożem. Nie wyjaśnia też, czy ten rodzaj pomocy postulowało właśnie OPZZRiOR – jak wcześniej twierdziło.

Chętnie wyjaśnia natomiast, że „na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa przewidującymi możliwość udzielania pomocy, przesłano do notyfikacji Komisji Europejskiej, jako zgodne z Komunikatem Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, następujące programy pomocy, na które Komisja UE wydała zgodę:

1)      pomoc dla producentów pszenicy, kukurydzy i gryki;

2)      pomoc dla producentów pszenicy i gryki;

3)      dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez;

4)      kredyty tzw. płynnościowych dla producentów rolnych;

5)      dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w plonie głównym;

6)      pomoc dla producentów rolnych, którzy zgłosili do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

7)      dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie lub podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich;

8)      pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

9)      wypłata odszkodowania z Funduszu Ochrony Rolnictwa za brak płatności za sprzedane produkty rolne podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny;

10)   pomoc dla producenta rolnego, który w 2022 r. lub w 2023 r. przynajmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę od podmiotów prowadzących skup i obrót zbożami.”

Tymczasem ten nieuzgodniony wciąż z KE rodzaj pomocy zapowiedziano najwcześniej.

Bardzo prawdopodobne więc, że o wyniku trwających jeszcze z KE rozmów dowiemy się dopiero po wyborach.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!