Scroll Top
4 proc. gruntow ornych poza produkcja

Czy wyłączenie z produkcji 4 proc. gruntu to nie za dużo?
fot. pasja1000 z pixabay.com

Czy wyłączenie z produkcji 4 proc. gruntu to nie za dużo?
fot. pasja1000 z pixabay.com

4 proc. gruntów ornych poza produkcją

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 do 2027 roku przewiduje konieczność wyłączenia z produkcji 4 proc. gruntu – i to już w gospodarstwach liczących powyżej 10 ha. To nowość – ale i kontynuacja.

Już w zazielenieniu z Wspólnej Polityki Rolnej obejmującej lata 2014-2020 wprowadzono wymóg przeznaczania w gospodarstwie 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne. Byli do tego zobowiązani rolnicy posiadający w gospodarstwie ponad 15 ha gruntów ornych. Teraz wymóg będzie dotyczył już gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha gruntów ornych.

O ile dotąd wyłączenia z tego wynikające obejmowały ok. 6,3 mln ha gruntów ornych, teraz mają dotyczyć już 7,5 mln ha gruntów ornych.

W 2023 roku jednak jeszcze będzie wyjątkowo.

27 lipca br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie przewidujące możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie odstępstw od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023.

Odstępstwa dotyczą tylko wniosków składanych w 2023 roku.

Na tej podstawie w ramach normy GAEC 7 (czyli DKR, dobrej kultury rolnej) rolnicy nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych.

Natomiast w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych.  Odstępstwo to ma zastosowanie wyłącznie do gruntów ugorowanych i nie dotyczy innych elementów nieprodukcyjnych. Jest też ograniczenie: grunty orne, które nie będą przeznaczone na obszary nieprodukcyjne w wyniku odstępstwa, nie mogą być wykorzystywane do uprawy kukurydzy, nasion soi lub zagajników o krótkiej rotacji.

Posty powiązane

error: Content is protected !!