Scroll Top
euro banknoty

Wypłata środków z pierwszego wniosku o płatność spodziewana jest w kwietniu 2024 r.
Fot. A. Debus z Pixabay

Wypłata środków z pierwszego wniosku o płatność spodziewana jest w kwietniu 2024 r.
Fot. A. Debus z Pixabay

Ponad 31 mld na inwestycje z pierwszego wniosku o płatność z KPO

Dostęp do szybkiego internetu, termomodernizacja budynków wielorodzinnych oraz dofinansowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – to przykładowe inwestycje, na które zostaną przeznaczone środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO.

Z tych pieniędzy skorzystają wszyscy mieszkańcy naszego kraju.

– Wysłaliśmy już do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Teraz zrobimy wszystko, aby jak najszybciej z tych środków mogli skorzystać obywatele naszego kraju. To ponad 31 mld zł, które będą pracować na rozwój całej Polski – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Dzięki środkom z KPO blisko milion gospodarstw domowych otrzyma dostęp do szybkiego internetu. Zapewnimy też 47 tys. nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Dofinansujemy również termomodernizację 115 tys. mieszkań w domach wielorodzinnych w miastach i miasteczkach na terenie całego kraju – dodała szefowa MFiPR.

Pieniądze z pierwszego wniosku o płatność z KPO zostaną też przeznaczone m. in. na ułatwienia prawne dla firm, zwiększenie innowacyjności i cyfryzację przedsiębiorstw, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Czas inwestycji

Polska złożyła do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność. Jego wartość to 6,9 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym z części dotacyjnej prawie 2,8 mld euro (12,4 mld zł), a z części pożyczkowej prawie 4,2 mld euro (18,7 mld zł).

Komisja Europejska ma teraz ok. 2,5 miesiąca na ocenę złożonego wniosku. Natomiast procedura opiniowania przez komitety Komisji wyniesie około jednego miesiąca.

Wypłata środków z pierwszego wniosku o płatność spodziewana jest w kwietniu 2024 r.

W przyszłym roku planujemy złożyć po dwa kolejne wnioski o środki z KPO w dwóch okienkach czasowych. Oznacza to, że drugi i trzeci wniosek zostaną złożone w pierwszej połowie 2024 r., a czwarty i piąty w drugiej. Blisko 60 mld euro na inwestycje KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,3 mld euro (113,3 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (154,8 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

error: Content is protected !!