Scroll Top
drzewo wycinka

Właściciel łatwiej wytnie drzewo
Fot. Urszula z Pixabay

Właściciel łatwiej wytnie drzewo
Fot. Urszula z Pixabay

Łatwiej będzie wyciąć drzewo

W przypadku większości drzew, do 70 cm, nie trzeba będzie zgłaszać wycinki – obecnie to jest 50 cm obwodu pnia.

– Proponujemy przyspieszenie procedur dotyczących wycinki drzew i krzaków – mówił niedawno podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji jej przewodniczący poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS). –  Przyspieszenie nie jest w żaden sposób kontrowersyjne. Proponujemy także, aby w przypadku nieruchomości prywatnych, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, istniała większa wolność, jeśli chodzi o możliwość wycinki. Proponujemy, aby w przypadku większości drzew, do 70 cm, nie trzeba było zgłaszać tego faktu – obecnie to jest 50 cm obwodu pnia. Czyli zmiana jest zmianą cząstkową, nie jest zmianą rewolucyjną. Zachowuje te zasady, które w tym obszarze zostały wcześniej wypracowane, ale idziemy o krok w kierunku większej wolności dla właścicieli.

Projekt zmian jest już w Sejmie.

Zgodnie z nim właściciel nieruchomości byłby zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm (tak, nie 130 cm, jak dotąd!) przekracza: 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli chodzi o skrócenie terminów, to skróceniu do 14 dni (z 21) ulega termin na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także do 7 dni (z 14) termin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu. Jednocześnie wprowadza się ustawowy – 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez organ.

„Dzięki tej zmianie właściciele nieruchomości będą mogli w szerszym zakresie korzystać z przysługującego im prawa własności, a w sytuacji, w której będą chcieli dokonać usunięcia drzewa wymagającego zgłoszenia, szybciej uzyskają ostateczne rozstrzygnięcie, czy mogą tego dokonać. Dzięki temu rzadziej będą pozbawiani możliwości usunięcia drzewa i nowego zagospodarowania swojej nieruchomości w trakcie jednego sezonu, co aktualnie – ze względu na przeciągające się czynności administracyjne – często ma miejsce” – podano w uzasadnieniu projektu.

Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji Sejm powołał 21 lipca 2021 r. i postanowił, że do Komisji należeć będą sprawy związane z ograniczeniem biurokracji, rozpatrywanie ustaw deregulacyjnych, przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących oraz występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu eliminowania takich przepisów.

 

 

 

error: Content is protected !!