Scroll Top
euro koszt energii

Czy Sejm zdopinguje rząd do dalszej ochrony obywateli przed wzrostem cen energii?
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Czy Sejm zdopinguje rząd do dalszej ochrony obywateli przed wzrostem cen energii?
Fot. Frauke Riether z Pixabay

PiS za wydłużeniem Tarczy Solidarnościowej na 2024 rok

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy, zakładającej dalszą ochronę przed rosnącymi cenami energii.

Jak podają w uzasadnieniu, mechanizm funkcjonujący do końca czerwca 2024 roku zdał egzamin – skutecznie chronił zwłaszcza obywateli narażonych na ubóstwo energetyczne. Proponowane mechanizmy zwiększą też bezpieczeństwo funkcjonowania niektórych podmiotów użyteczności publicznej  i stanowią wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

„Wsparcie będzie polegało na złagodzeniu kosztów zakupu energii elektrycznej wynikających w szczególności z poziomu zakupu energii na rynku hurtowym” – podano. Obecnie stosowane rozwiązania osłonowe miałyby być rozciągnięte na cały 2024 rok. Ceny maksymalne paliw gazowych (co przekłada się na koszt ciepła i ciepłej wody) pozostałyby niezmienione.

Koszty sfinansować miałyby odpisy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny i budżet państwa. Łączny koszt zmian nie powinien przekroczyć 17 mld zł.

W Sejmie jest też złożony projekt PiS przedłużający obowiązywanie zerowej stawki VAT od 15 kwietnia do końca roku.

Więcej:

Żywność jednak bez VAT?

Żywność jednak bez VAT?

error: Content is protected !!