Scroll Top
przekąska

Korea Poł. Postanowiła nawiązać współpracę z Polską w dziedzinie rolnictwa i produkcji zdrowej żywności.
Fot. dkdragon z Pixabay

Korea Poł. Postanowiła nawiązać współpracę z Polską w dziedzinie rolnictwa i produkcji zdrowej żywności.
Fot. dkdragon z Pixabay

Warmia i Mazury zachęcają biznes z Korei Południowej do wielkich inwestycji

Warmia i Mazury to doskonałe miejsce do rozwijania biznesu. Przedstawiciele firm i instytucji z Korei Południowej, którzy przybyli do Olsztyna na konferencję „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu” zamierzają intensywnie rozwijać współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami z Krainy Tysiąca Jezior.

Potencjalne wspólne projekty i obszary, gdzie polsko-koreańska współpraca ma szansę na szybki rozwój omawiano podczas konferencji „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”. W Olsztynie z przedstawicielami z Korei spotkali się przedsiębiorcy z regionu, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

– Jest to znakomita okazja do wzmacniania sieci powiązań gospodarczych z rynkiem koreańskim, którego reprezentanci, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zawitali do stolicy naszego województwa – twierdzi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Samorządowiec jest przekonany, że wspólne projekty gospodarcze przyniosą sukces obu zainteresowanym stronom.

– Ważne jest, aby wymieniać doświadczenia biznesowe, ale intensywnie pracujemy również na tworzeniu konkretnych, praktycznych rozwiązań. Istotne jest, aby kontakty z firmami z Korei przyniosły wymierne efekty dla regionu – dodaje marszałek Brzezin.

Warmia i Mazury optymalnie wykorzystały ok. 35 mld złotych z funduszów europejskich, które przyznano regionowi w ostatnich latach. Część z tych środków zainwestowano w infrastrukturę, dzięki której województwo jest coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

– Mamy wynegocjowane kolejne 1,8 mld euro. To środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Znaczne kwoty zainwestujemy w gospodarkę i jestem przekonany, że to ważny argument, który przekona naszych partnerów z Korei, że warto robić biznes w naszym regionie – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin.

Krainę Tysiąca Jezior wyróżniają tzw. inteligentne specjalizacje, czyli sektory, w których region dominuje w Polsce i wybija się w Europie. To takie branże, jak Drewno i Meblarstwo, Ekonomia Wody, Zdrowe Życie, czyli gospodarka oparta na branży medycznej, oraz Żywność Wysokiej Jakości.

– Chcemy pokazać nasz region jako czysty, ekologiczny, przyjazny dla ludzi i biznesu. Wyróżniamy się na tle innych województw Polski, a to może przekonać naszych partnerów z Korei do zainwestowania właśnie na Warmii i Mazurach – przekonuje Robert Szewczyk, szef Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Na potencjał województwa jako centrum zdrowej, doskonałej jakości żywności zwrócił również uwagę Kang Sinho, dyrektor rozwoju Koreańskiej Agencji Promocji Technologii Rolniczych (KOAT), startupu z branży rolniczo-żywnościowej.

– Cieszę się, że możemy nawiązać współpracę z Polską w dziedzinie rolnictwa i produkcji zdrowej żywności. Uważam, że ta konferencja to początek naszej wspólnej przyszłości i dobrego współdziałania – deklaruje dyr. Kang.

Polska jest już na siódmym miejscu rankingu państw, z którymi współpracuje Korea Południowa. Obserwowany jest coraz większy import i eksport z obu krajów. Nasz kraj jest wymieniany wśród tych z największym potencjałem, a obie strony deklarują przeznaczanie sporych środków na inwestycje w rozwój wspólnych projektów, zwłaszcza biznesowych.

– Tylko w ubiegłym roku nasza firma zainwestowała ponad 4,5 mld wonów w nowe przedsięwzięcia biznesowe. W kolejnych latach przeznaczymy na projekty zagraniczne trzy razy więcej środków. Jestem przekonany, że wśród nowych projektów będzie Polska, a dokładniej Warmia i Mazury – objaśnia dyrektor Kang.

Gustaw Marek Brzezin podkreślał, że zachęca obie strony: partnerów z Korei oraz przedsiębiorców z regionu, aby nawiązywali i zacieśniali kontakty.

– Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości zaowocują one wymiernymi skutkami dla Warmii i Mazur – dodał marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W olsztyńskiej konferencji obok przedstawicieli Koreańskiej Agencji Promocji Technologii Rolniczych (KOAT) wzięła udział także delegacja Koreańskiego Instytutu ds. Badań Ekonomii Przemysłu i Handlu(KIET). Prelekcjom i dyskusjom towarzyszyła także wymiany doświadczeń w trakcie networkingu między zagranicznymi startupami oraz instytucjami samorządowymi, naukowymi i świata biznesu.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!