Scroll Top
jeep

Musimy myśleć o infrastrukturze o podwójnym zastosowaniu - cywilnym i wojskowym,
Fot. Amber Clay z Pixabay

Musimy myśleć o infrastrukturze o podwójnym zastosowaniu - cywilnym i wojskowym,
Fot. Amber Clay z Pixabay

Komisarz UE ds. transportu: europejska sieć transportowa musi być dostosowana do potrzeb wojska

Wyzwania klimatyczne i geopolityczne wymagają od państw UE inwestycji w „klimatoodporną”, spełniającą wymogi cyberbezpieczeństwa oraz dostosowaną do potrzeb wojska infrastrukturę transportową – mówiła Adina-Ioana Vălean, komisarz UE ds. transportu w wystąpieniu otwierającym Connecting Europe Days 2024.

2 kwietnia w Brukseli rozpoczęła się konferencja Connecting Europe Days 2024, najważniejsze wydarzenie dotyczące europejskiej mobilności. Tegoroczna konferencja prezentuje uaktualnione cele polityki europejskiej w sferze rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

– Za kilka tygodni wejdą w życie nowe regulacje, które odzwierciedlają jasne zasady i polityczną wizję dla rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej w nadchodzących dekadach. Uaktualnione rozporządzenie TEN-T to odpowiedź na geopolityczne, ekonomiczne i transformacyjne wyzwania, aby zgodnie z europejskim Zielonym Ładem oraz strategią zrównoważonej i inteligentnej mobilności uczynić sieć bardziej ekologiczną, wydajną i odporną – podkreśliła Adina-Ioana Vălean.

Komisarz UE ds. transportu wskazała, że nowe regulacje TEN-T skupiają się na:

– uruchomieniu w ramach transeuropejskiej sieci transportowej dziewięciu nowych europejskich korytarzy transportowych, które obejmują również kraje sąsiadujące z UE: Ukrainę, Republikę Mołdawii oraz państwa Bałkanów Zachodnich,

– budowaniu odporności europejskiej sieci transportowej na zmiany klimatyczne poprzez podkreślenie niszczącego wpływu zmian klimatycznych na infrastrukturę i przedstawienie możliwych środków adaptacyjnych,

– poprawie połączeń sieci transportowej UE z sąsiadującymi krajami trzecimi i jej gotowość do reagowania na zagrożenia zewnętrzne, poprzez prezentację kluczowych inicjatyw na rzecz płynnych przepływów handlowych, takich jak „Pasy Solidarności”,

– poprawie zdolności infrastruktury w zakresie transportu wojskowego.

W opinii komisarz Vălean poprzez wdrożenie nowych regulacji TEN-T kraje członkowskie UE zyskują odporność na kryzysy i zagrożenia, które w konsekwencji mogłyby przynieść straty liczące miliardy euro.

– Transport jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Musi być elastyczny i bezpieczny. Jest mnóstwo zagrożeń – jak chociażby ataki cybernetyczne, które mogą doprowadzić do katastrofalnych efektów dla infrastruktury, gospodarki i ludzkiego życia. Dlatego każdy pojedynczy projekt w ramach TEN-T wzmacnia odporność transportu w całej UE – zaznaczyła unijna komisarz.

Dodała, że do największych zagrożeń dla europejskiej sieci transportowej należą zmiany klimatyczne.

– Nie możemy dopuścić, aby inwestycje warte miliardy euro zostały >>zmyte<< w ciągu sekund. Dlatego nowy TEN-T kładzie nacisk na odporność infrastruktury – wszystkie projekty państw członkowskich UE będą przedmiotem oceny >>klimatoodporności<< inwestycji” – stwierdziła Adina-Ioana Vălean.

W jej opinii obecna sytuacja geopolityczna, w szczególności wojna na Ukrainie zmusza Komisję Europejską do zrewidowania łańcuchów logistycznych, aby zapewnić ukraińskiej gospodarce możliwość funkcjonowania, a wojsku skuteczność w walce z najeźdźcą. Dlatego nowe regulacje TEN-T wymagają od państw członkowskich, aby lepiej dostosowały sieć transportową dla potrzeb wojska.

– KE obecnie identyfikuje najlepsze korytarze transportowe dla masowego przemieszczania sprzętu i ludzi. To zadanie dla UE, żeby przez rozwój infrastruktury tych korytarzy usprawnić transport wojskowy cywilną siecią transportową. Tak więc musimy myśleć o infrastrukturze o podwójnym zastosowaniu – cywilnym i wojskowym – zaznaczyła.

Connecting Europe Days 2024 odbywają się w dniach 2-5 kwietnia w stolicy Belgii, Brukseli. W konferencji bierze udział ponad 2500 uczestników z państw członkowskich UE i krajów sąsiednich: Szwajcarii, Norwegii, Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Republiki Mołdawii, Gruzji i Turcji. Wśród uczestników są politycy, przedstawiciele instytucji finansowych, przemysłu, interesariusze transportu oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i powiązanych z nią agencji.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!