Scroll Top
fotowoltaika

Zmiany w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Fot. Sebastian Ganso z Pixabay

Zmiany w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Fot. Sebastian Ganso z Pixabay

Ułatwienia w inwestowaniu

MRiT informuje o szybszej budowie nowych mieszkań i domów, a także ułatwieniach dla inwestujących w fotowoltaikę.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Z inspiracji ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy zmianie uległo rozporządzenie, dzięki któremu skrócone zostaną procesy inwestycyjne przy budowie nowych mieszkań. W rozporządzeniu podniesiono granice, powyżej których parkingi i garaże będą wymagały uzyskania czasochłonnych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wprowadzono w nim również zmiany dotyczące wysokości progów wymagających decyzji środowiskowej dla inwestycji z zakresu fotowoltaiki.

Nowelizacja rozporządzenia RD741, której autorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, została  przyjęta przez Radę Ministrów.

– Zależy nam na jak największym usprawnieniu procesów inwestycyjnych, bo zdajemy sobie sprawę, że ich obsługa stanowi znaczącą część wydatków przedsiębiorców. Ułatwienia w budowie nowych budynków mieszkalnych to krótszy czas przygotowania inwestycji nawet o kilka miesięcy, a to przekłada się na wymierne oszczędności finansowe, z których będą mogli skorzystać także klienci deweloperów. Dziękuję Ministerstwu Klimatu i Środowiska za owocną współpracę przy tworzeniu nowych przepisów – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Większe garaże bez decyzji środowiskowych

Obecnie obowiązujące progi dla garaży i parkingów zostały określone na bardzo niskim poziomie, przez co odstają znacząco od progów określonych dla pozostałych rodzajów zabudowy. Na obszarach objętych formami ochrony przyrody, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest wymagana dla garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów o powierzchni od 0,2 ha, a na pozostałych obszarach od 0,5 ha. Po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu wartości graniczne będą wynosiły odpowiednie 0,5 i 1 ha.

Dotychczasowe wartości progowe dla tych inwestycji są bardziej rygorystyczne niż progi przypisane np. zabudowie przemysłowej, która wywołuje znacznie większe ryzyko środowiskowe. Intencją MRiT jest redukcja zbędnych nadregulacji prawnych, które w związku z wymogiem uzyskania decyzji środowiskowych utrudniają proces inwestycyjny, wydłużając przez to czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i generują znaczne obciążenie ekonomiczne po stronie inwestorów. W obecnych realiach i stanie prawnym uzyskanie decyzji środowiskowych staje się znacznym obciążeniem dla podmiotów planujących realizację inwestycji.

Większe zestawy fotowoltaiczne

Druga zmiana dotyczy fotowoltaiki. Jej efektem będzie zwiększenie progu powierzchni zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych z 1 do 2 ha (na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody), powyżej którego będzie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dla obszarów objętych formami ochrony przyrody próg pozostał bez zmian i wynosi 0,5 ha.

Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

 

 

Źródło informacji: MRiT; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!