Scroll Top
makaron

Przystępne cenowo produkty były jedyną grupą, której udział sprzedaży wzrósł (o 0,6 punktu) w 2023 roku.
Fot. Leopictures z Pixabay

Przystępne cenowo produkty były jedyną grupą, której udział sprzedaży wzrósł (o 0,6 punktu) w 2023 roku.
Fot. Leopictures z Pixabay

Raport o perspektywach dla rynku konsumenckiego w 2024

Przystępne cenowo produkty były jedyną grupą, której udział sprzedaży wzrósł (o 0,6 punktu) w 2023 roku.

CHICAGO — (BUSINESS WIRE) — NIQ, ogłasza publikację raportu o perspektywach dla rynku konsumenckiego w 2024 roku. Ten obszerny dokument zawiera omówienie trendów i wniosków o krytycznym znaczeniu, wpływających na całokształt rynku konsumenckiego, oraz bezcenne dane i analizy dla firm i udziałowców na całym świecie.

Manewrując w skomplikowanej rzeczywistości światowej gospodarki, raport zagłębia się w kwestie reperkusji wywołanych przez istotne zdarzenia i trendy gospodarcze, by odkryć ich wpływ na wiarę konsumentów w przyszłość i ich zachowania zakupowe. Oprócz szeroko zakrojonego omówienia, analiza skupia się także na różnicach lokalnych, dostarczając pogłębionych wniosków na temat wyjątkowej dynamiki rynków w rejonie Azji/Pacyfiku, w Europie, Ameryce Północnej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. To studium publikowane co dwa lata przez liderów kompetencji w tej dziedzinie ujawnia niuanse preferencji konsumentów oraz zmiany w ich nastawieniu i schematach zakupowych, umożliwiając handlowcom i producentom strategiczne zrozumienie rynków docelowych, by ułatwiać im stworzenie dostosowanych strategii na rzecz długotrwałego wzrostu.

– W obliczu niepewności charakteryzującej obecnie światową gospodarkę, nasz raport o perspektywach dla rynku konsumenckiego w 2024 roku ma pełnić funkcję kompasu, za pomocą którego można pokonywać fale wywołane przez zdarzenia gospodarcze, oraz prezentować wnioski dotyczące zachowań konsumentów – mówi Tracey Massey, dyrektor ds. operacyjnych w NIQ. – Raport ten umożliwia strategiczną dalekowzroczność firmom zmagającym się z wyzwaniami, jakim są zmiany na rynkach, oferując dostosowane do potrzeb zrozumienie regionalnej różnorodności i sprawia, że mogą samodzielnie obrać kurs prowadzący do trwałego wzrostu.

Kluczowe stwierdzenia z raportu NIQ o perspektywach dla rynku konsumenckiego:

* Spadek wartości i konsumpcji: w listopadzie 2023 roku ceny wzrosły o 6,1%, co oznacza istotny spadek z poziomu 13,6% odnotowanego w styczniu 2023 roku. Po wyhamowaniu inflacji okazuje się, że spowolniony wzrost wartości sprzedaży nie jest już w stanie zamaskować niskich lub spadających wskaźników konsumpcji. Handlowcy i marki muszą zareagować strategicznie, unikając nadmiernych promocji w trosce o końcowy bilans.

* Konsumenci pod presją: obecnie 34% konsumentów na świecie odczuwa pogorszenie sytuacji finansowej w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdyż wskaźnik bezrobocia pozostaje stabilny, a wynagrodzenia nie nadążają za inflacją. Ponieważ najważniejszą kwestią zaprzątającą umysły jest nadal światowy kryzys, należy spodziewać się rosnącej konkurencji o malejące udziały w wydatkach konsumenckich.

* Proaktywni i precyzyjni w kwestii dobrostanu: 40% konsumentów na świecie proaktywnie nadaje najwyższy priorytet zdrowiu, przyczyniając się do wzrostu tej niszy rynkowej. Doceniając znaczenie proaktywnego zarządzania zdrowiem, konsumenci są wyczuleni na konkretne zmiany stylu życia i właściwości produktów, które umożliwią im osiąganie celów związanych ze zdrowiem.

* Hybrydowe spojrzenie na wartość: niestandardowa analiza przeprowadzona na różnych przedziałach cenowych ujawniła, że przystępne cenowo produkty były jedyną grupą, której udział sprzedaży wzrósł (o 0,6 punktu) w 2023 roku. Polaryzacja finansowa klientów zamożnych i wrażliwych cenowo napędza intensywniejsze wyszukiwanie opcji cenowych, a handlowcy i producenci powinni spodziewać się popytu na nowe asortymenty przystępnych cenowo produktów w 2024 roku.

* Wzrost innowacji z naciskiem na wartość: Producenci, którzy wprowadzają innowacje, mają niemal dwukrotnie większą szansę na zwiększenie ogólnej sprzedaży. Ciągłe innowacje okazały się najbardziej korzystnym czynnikiem dla firm w obliczu spowolnienia rynkowego. Innowacje nie ograniczają się do wysokiej klasy pozycjonowania: aby prosperować, firmy muszą podejmować inicjatywy nastawione na wzrost wartości.

* Dynamiczne i płynne kanały zbytu: 11% konsumentów na świecie przyznaje się do zakupów za pośrednictwem kanałów sprzedażowych w mediach społecznościowych. W zmieniającej się rzeczywistości sprzedaży detalicznej kluczowe znaczenie ma adaptacja do zmiennych schematów eksploracji, eksperymentowania i zakupów produktów przez konsumentów.

– Globalny raport o perspektywach dla rynku konsumenckiego rzuca światło nie tylko na trendy, lecz także na krytyczne zmiany preferencji konsumenckich i wzorców zakupowych, przekraczając granice i obejmując regiony od Ameryki Północnej po Azję i Pacyfik – mówi Lauren Fernandes, globalna dyrektor ds. przywództwa merytorycznego w NIQ. – Od okresowych wahań wartości i wolumenu sprzedaży po hybrydowe spojrzenie na wartość, raport ten wyposaża firmy w kompleksowy zestaw narzędzi do adaptacji, innowacji i odnoszenia sukcesów w środowisku charakteryzującym się zmiennością. To nie tylko raport: to przewodnik dla firm dążących do uzyskania odporności i podejmowania trafnych decyzji na stale zmieniającym się rynku.

Zaangażowanie NIQ na rzecz publikacji użytecznych biznesowo wniosków jest widoczne w badaniach i analizach przedstawionych w raporcie na temat perspektyw dla rynku konsumenckiego. To cenne źródło umożliwia przedsiębiorstwom autonomiczne podejmowanie uzasadnionych decyzji w stale zmieniającej się rzeczywistości konsumenckiej.

Informacje o NIQ

NIQ to światowy lider w dziedzinie wywiadu konsumenckiego, który umożliwia swoim klientom najbardziej kompletne zrozumienie zachowań zakupowych klientów i odkrywa przed nimi nowe ścieżki wzrostu. W 2023 roku nastąpiło połączenie NIQ z GfK, po którym tych dwóch liderów branży zyskało niespotykany wcześniej zasięg w skali globalnej. Dzięki holistycznemu spojrzeniu i niezwykle kompleksowym wnioskom z obserwacji zachowania klientów – uzyskiwanym dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym za pośrednictwem najnowocześniejszych platform – NIQ umożliwia pełny ogląd sytuacji TM.

NIQ to firma kontrolowana przez Advent International, działająca na ponad 100+ rynkach zamieszkanych przez ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji znajdziesz na witrynie NIQ.com.

 

Źródło informacji: Business Wire; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!