Scroll Top
droga jesień

Wsparcie rządowe uzyska 2 669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1 981 gminnych.
Fot. Andrzej Nowak z Pixabay

Wsparcie rządowe uzyska 2 669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1 981 gminnych.
Fot. Andrzej Nowak z Pixabay

MI: Nabór wniosków na zadania gminne i powiatowe na 2024 rok

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok.

Wsparcie rządowe uzyska 2 669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1 981 gminnych.

Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,5 tys. km dróg – 1,57 tys. km dróg powiatowych i 1,93 tys. km dróg gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 2 643 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 956 mln zł.

— Bezpieczeństwo i komfort życia w naszych małych ojczyznach są równie ważne, jak wygoda i przewidywalne podróże po sieci dróg szybkiego ruchu. Dlatego kierujemy do samorządów gminnych i powiatowych kolejne środki na budowę i remonty dróg lokalnych. Na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r., przeznaczyliśmy 4,6 mld zł. W sumie, od uruchomienia w 2019 r. Funduszu Dróg Samorządowych, którego kontynuacją jest Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, na ten cel trafiły ponad 22 mld zł. Umożliwiło to realizację ponad 22 tys. inwestycji o łącznej długości przeszło 26 tys. km. Nigdy w historii Polski na drogi lokalne nie trafiło tak wielkie wsparcie, ani nie było realizowanych tylu inwestycji, z których codziennie korzystają Polacy — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.:

Województwo dolnośląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie ponad 256 mln zł: • 74,4 mln zł na zadania powiatowe, • 182,3 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 150 zadań: 35 powiatowych i 115 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 158 kilometrów dróg: 77 km powiatowych i 81 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie ponad 257 mln zł: • 74,6 mln zł na zadania powiatowe, • 182,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 149 zadań: 24 powiatowe i 125 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ok. 229 kilometrów dróg: 74 km powiatowych i 154 km gminnych.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie ponad 458 mln zł: • 223,9 mln zł na zadania powiatowe, • 234,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 217 zadań: 30 powiatowych i 187 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 328 kilometrów dróg: 138 km powiatowych i 190 km gminnych.

Województwo lubuskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie ponad 141 mln zł: • 64,3 mln zł na zadania powiatowe, • 77,4 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 109 zadań: 36 powiatowych i 73 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 105 kilometrów dróg: 53 km powiatowych i 52 km gminnych.

Województwo łódzkie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie ponad 267 mln zł: • 106 mln zł na zadania powiatowe, • 161,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 157 zadań: 38 powiatowych i 119 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 100 km powiatowych i 189 km gminnych.

Województwo małopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie ponad 347 mln zł: • 140,5 mln zł na zadania powiatowe, • 207,1 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 259 zadań: 64 powiatowe i 195 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 283 kilometrów dróg: 135 km powiatowych i 148 km gminnych.

Województwo mazowieckie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie ponad 515 mln zł: • 229,1 mln zł na zadania powiatowe, • 286,1 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 224 zadania: 51 powiatowych i 173 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ok. 349 kilometrów dróg: 142 km powiatowych i 208 km gminnych.

Województwo opolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie prawie 99 mln zł: • 14,9 mln zł na zadania powiatowe, • 83,9 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 61 zadań: 8 powiatowych i 53 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 49 kilometrów dróg: 11 km powiatowych i 38 km gminnych.

Województwo podkarpackie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 315 mln zł: • 147,6 mln zł na zadania powiatowe, • 167,4 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 132 zadania: 40 powiatowych i 92 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ok. 182 kilometrów dróg: 96 km powiatowych i 87 km gminnych.

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie ponad 356 mln zł: • 195,3 mln zł na zadania powiatowe, • 161,3 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 232 zadania: 96 powiatowych i 136 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 377 kilometrów dróg: 238 km powiatowych i 139 km gminnych.

Województwo pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie ponad 219 mln zł: • 75 mln zł na zadania powiatowe, • 144,1 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 171 zadań: 34 powiatowe i 137 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 223 kilometrów dróg: 84 km powiatowych i 139 km gminnych.

Województwo śląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie prawie 255 mln zł: • 114,4 mln zł na zadania powiatowe, • 140,4 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 154 zadania: 39 powiatowych i 115 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 176 kilometrów dróg: 68 km powiatowych i 108 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie ponad 244 mln zł: • 98,2 mln zł na zadania powiatowe, • 146,2 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 201 zadań: 54 powiatowe i 147 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 153 kilometrów dróg: 68 km powiatowych i 86 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 284 mln zł: • 133,8 mln zł na zadania powiatowe, • 150,2 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 154 zadania: 54 powiatowe i 100 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 245 kilometrów dróg: 120 km powiatowych i 125 km gminnych.

Województwo wielkopolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie ponad 409 mln zł: • 198,9 mln zł na zadania powiatowe, • 210,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 216 zadań: 62 powiatowe i 154 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 257 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 139 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie ponad 173 mln zł: • 65,8 mln zł na zadania powiatowe, • 107,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 83 zadania: 23 powiatowe i 60 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 97 kilometrów dróg: 49 km powiatowych i 48 km gminnych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w latach 2019-2024 r.

W latach 2019-2024 roku wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano dla prawie 22 tys. zadań. Dzięki temu możliwa jest budowa, przebudowa lub remont 26,3 tys. km dróg.  Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w latach 2019-2024 wynosi 22,34 mld zł.

RFRD – obszary wsparcia

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są przekazywane na: • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych; • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym; • dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – w ramach zadań powiatowych i gminnych; • dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich; • dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Więcej informacji o inwestycjach dofinansowanych ze środków RFRD na stronie MI.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!