Scroll Top
tankowanie

Polacy pozytywnie oceniają wszystkie wymienione w badaniu obszary rozwoju Orlenu.
Fot. andreas160578 z Pixabay

Polacy pozytywnie oceniają wszystkie wymienione w badaniu obszary rozwoju Orlenu.
Fot. andreas160578 z Pixabay

Sondaż: Polsce potrzebny jest duży koncern multienergetyczny

81 proc. respondentów pracowni MANDS uważa, że posiadanie dużego koncernu multienergetycznego jest dobre dla Polski.

76 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w ostatnim czasie Orlen stał się istotnym graczem w Europie Środkowej, a podobny odsetek dostrzega dynamiczny rozwój koncernu na przestrzeni ostatnich lat.

Przekonania Polaków o potrzebie funkcjonowania dużego koncernu korespondują z postrzeganiem Orlenu jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego Polski. Taką opinię wyraziło 68 proc. badanych.

– Takie oceny respondentów są efektem pozycji marki na rynku, a także powszechnego przekonania społecznego o tym, że posiadanie dużego koncernu multienergetycznego jest dobre dla Polski – komentuje Bartłomiej Biskup, autor koncepcji badania.

Ponadto 52 proc. respondentów wysoko ocenia aktywności Orlenu zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowców, w tym zakup złóż ropy i gazu w Norwegii. Blisko połowa badanych pozytywnie ocenia ekspansję koncernu na rynki Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zakup sieci stacji benzynowych na Węgrzech, na Słowacji i w Austrii.

Badania wykazały, że Orlen cieszy się największą rozpoznawalnością wśród wszystkich sieci stacji benzynowych w Polsce, a dla ponad połowy Polaków (53 proc.) jest stacją pierwszego wyboru.

Marka Orlen kojarzy się Polakom z Danielem Obajtkiem, który od sześciu lat zarządza koncernem – mówi o tym co piąty ankietowany (19 proc.). Kolejne skojarzenia to „benzyna” i „paliwo” (po 13 proc.) oraz „polska firma” (9 proc.).

Z dobrym odbiorem respondentów spotykają się również inwestycje firmy w odnawialne źródła energii, co – wg autorów badania – jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi i trendami rynkowymi.

– Orlen jest postrzegany także jako ważny sponsor i mecenas wspierający polską kulturę oraz sport. Dostrzega to 63 proc. respondentów – zauważa Bartłomiej Biskup.

Według pracowni MANDS ankietowani wyrazili poparcie dla strategii rozwoju Orlen, podkreślając znaczenie innowacji i zrównoważonego rozwoju w działalności firmy.

Wyniki sondażu pokazują, że Polacy pozytywnie oceniają wszystkie wymienione w badaniu obszary rozwoju Orlenu: 85 proc. ankietowanych uważa, że koncern powinien kontynuować i rozbudowywać własne wydobycie gazu. 83 proc. respondentów popiera prace nad nowoczesnymi, ekologicznymi paliwami, co – wg pracowni MANDS – odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę redukcji emisji CO2. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest ważny dla 82 proc. badanych, natomiast 81 proc. uczestników ankiety wyraża wolę dalszego rozwoju i ekspansji zagranicznej firmy. Budowa małych reaktorów atomowych znajduje poparcie wśród 70 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-22 stycznia 2024 roku na reprezentatywnej, 1054-osobowej próbie ogólnopolskiej techniką mixed-mode CATI/CAWI.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!