Scroll Top
acetylen płomień

„Sprawą najwyższej wagi jest obecnie dla Ukrainy kontynuowanie i wspieranie procesu dalszej integracji europejskiej, rozwijanie współpracy regionalnej i tworzenie możliwości transgranicznego handlu energią oraz innymi towarami”
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

„Sprawą najwyższej wagi jest obecnie dla Ukrainy kontynuowanie i wspieranie procesu dalszej integracji europejskiej, rozwijanie współpracy regionalnej i tworzenie możliwości transgranicznego handlu energią oraz innymi towarami”
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Polskie i ukraińskie giełdowe rynki energii z nowym porozumieniem o współpracy

Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego właśnie przez Towarową Giełdę Energii (TGE), Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT) oraz Ukrainian Energy Exchange (UEEX) rozwój giełdowych rynków w Ukrainie nabierze tempa, a także pozwoli naszym wschodnim sąsiadom zmierzać śmiało ku integracji europejskiej, zapewniając przy okazji możliwość transgranicznego handlu energią oraz innymi towarami.

Uroczyste podpisanie porozumienia przez wszystkich sygnatariuszy odbyło się w dn. 6 września 2023 r. na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Porozumienie między TGE, IRGiT a UEEX jest kolejnym elementem zacieśniania relacji z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. W lipcu, razem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zainicjowaliśmy współpracę z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy, która ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi. Tymi działaniami chcemy podkreślić nasze zaangażowanie i niesłabnącą chęć aktywnej pomocy Ukrainie – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Za sprawą podpisanego w Warszawie porozumienia będzie okazja do zacieśnienia wzajemnych relacji rynków towarowych energii Polski i Ukrainy w oparciu o wiedzę i doświadczenie Grupy Kapitałowej Towarowej Giełdy Energii. W ramach współpracy zostaną m.in. utworzone dwa zespoły, które zajmą się opracowaniem rekomendacji dotyczących poszerzenia oferty i uruchomienia usług rozliczeniowych u naszych wschodnich sąsiadów. Ich skład będą stanowić eksperci sygnatariuszy porozumienia. Dodatkowo zespół ds. współpracy zajmie się stworzeniem raportu z analizą, rekomendacjami oraz listą priorytetów działania. Określi też ramy oraz zasady świadczenia usług TGE oraz IRGiT dla rynków energii i gazu o charakterze doradczo-outsourcingowym.

– Doceniamy fakt, że strona ukraińska, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazła, zaufała nam i postawiła na rozwój. Zamierzamy wspólnie wypracować stałe rozwiązania giełdowe w standardzie europejskim, których beneficjentami będą uczestnicy tamtejszego rynku. I choć jesteśmy na początku naszej współpracy, mogę śmiało powiedzieć, że potencjał, jaki w niej tkwi, to dobry prognostyk na przyszłość – zapewnił podczas konferencji Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

W składzie przedstawicieli IRGiT oraz ukraińskiej giełdy powstanie również zespół ds. rozliczeń. Zajmie się uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX poprzez opracowanie studium wykonalności, uwzględniającego zmiany systemowe i regulacyjne, sugerowane zmiany techniczne i zalecaną metodologię rozliczeń. Na początek zespół skupi się na rynku gazu.

– Do momentu rosyjskiej agresji UEEX rozwijała się niezwykle dynamicznie, a portfolio jej produktów jest imponujące. Jestem przekonany, że ogłoszona kooperacja i doświadczenie strony ukraińskiej przełożą się na nową, wspólną ofertę w przyszłości. Jako Grupa Kapitałowa GPW wspieramy naszych sąsiadów w trudnym czasie wojny, jednocześnie chcemy przekuć przyjaźń między krajami w budowę stabilnego, bezpiecznego rynku towarowego z profesjonalnymi usługami posttransakcyjnymi – skomentował podpisanie porozumienia wiceprezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, Łukasz Goliszewski.

Towarowa Giełda Energii (TGE), Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) oraz Ukrainian Energy Exchange (UEEX) zadeklarowały też nawiązanie współpracy zmierzającej do realizacji projektu SEEGAS, wspierającego rozwój zintegrowanego rynku gazu w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Inicjatywa, do której Polska przystąpiła już w lipcu 2021 r., została powołana przez Sekretariat Energy Community.

– Sprawą najwyższej wagi jest obecnie dla Ukrainy kontynuowanie i wspieranie procesu dalszej integracji europejskiej, rozwijanie współpracy regionalnej i tworzenie możliwości transgranicznego handlu energią oraz innymi towarami. Rynki Ukrainy i Polski są największymi w Europie Wschodniej i mają znaczny potencjał wzrostu zarówno w zakresie produktów energetycznych, jak i innych towarów – stwierdził Oleksii Dubowskyi, przewodniczący Rady Giełdy UEEX.

 

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!