Scroll Top
kolej stacja

Inwestujemy w kolej
Fot. victoraf z Pixabay

Inwestujemy w kolej
Fot. victoraf z Pixabay

W Karpaczu o kolei i walce z wykluczeniem komunikacyjnym

W Polsce rząd realizuje największe w historii inwestycje kolejowe.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel reprezentuje kierownictwo resortu podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

5 września 2023 r. wziął udział w panelach dyskusyjnych “Silna kolej w Europie – chwilowa moda czy mocny i stały trend?” oraz “Nowa mobilność miejska – regulacje i bezpieczeństwo”.

O sile kolei na konkretnych przykładach

Wiceminister A. Bittel podkreślił, że w Polsce rząd realizuje największe w historii inwestycje kolejowe. Ma to pozytywny wpływ na ofertę przewozową i zwiększa atrakcyjność transportu kolejowego.

— Krajowy Program Kolejowy, Program Kolej Plus, program utrzymaniowy, dworcowy i przystankowy, tworzą dobrą ofertę dla pasażerów. Każda kolejna oddana inwestycja natychmiast przekłada się na wzrost frekwencji. Ponadto tworzymy nowe kanały sprzedaży i obsługi klienta, aby sprostać wyzwaniu integracji oferty pasażerskiej — powiedział wiceminister A. Bittel.

Paneliści zastanawiali się, w jaki sposób sprawić, aby polska kolej stawała się coraz bardziej konkurencyjna w Europie.

Andrzej Bittel stwierdził, że musimy korzystać z przewag posiadanych przez nasz kraj, do których zaliczył kompetencje i umiejętności. Dodał, że dzisiaj trwa nadrabianie zaległości, jakie powstały w czasie nieodpowiedzialnych rządów, które zamiast unowocześniać polską kolej likwidowały połączenia i linie w naszym kraju.

— To dzisiaj budujemy świetność polskiej kolei. Wiele już zostało zrobione, wiele jeszcze przed nami, aby transport kolejowy zajął należne mu miejsce w sektorze przewozów. Wrażenie, że transport drogowy jest bardziej atrakcyjny niż kolejowy wkrótce zacznie przemijać — powiedział wiceminister A. Bittel.

Mobilność miejska wyzwaniem na kolejne lata

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel ocenił, że wśród samorządowców zmienia się sposób myślenia na temat mobilności miejskiej.

— Coraz częściej dobrze działa zasada pomocniczości – problemy transportowe są bowiem najłatwiej identyfikowane na szczeblu lokalnym. Szkieletem komunikacyjnym Polski powinien natomiast być transport kolejowy – międzywojewódzki, regionalny, aglomeracyjny. Do niego należy dostosować siatkę przewozów autobusowych — powiedział wiceminister.

Wskazał przy tym na województwo łódzkie jako to, w którym dobrze integruje się transport kolejowy i autobusowy. A. Bittel przypomniał, że miasta na prawach powiatu są wyłączone z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To one zatem ponoszą koszty organizacji komunikacji, z wyjątkiem refundacji ulg ustawowych.

— W mniejszych miejscowościach ze względu na słabiej rozwinięty transport publiczny jest dużo samochodów, ale i w dużych ośrodkach jak Warszawa tych pojazdów nie brakuje. Dowodzi to, że braki w komunikacji zbiorowej nie są jedynym powodem wybierania indywidualnej motoryzacji. Pamiętajmy, że nikt nikomu nie zakaże kupowania samochodów, trzeba jednak być gotowym na to, że elektryki będą droższe od spalinowych odpowiedników nawet jeśli będą w przyszłości jedynymi produkowanymi na masową skalę — zakończył wiceminister A. Bittel.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!