Scroll Top
euro wzrost rozwój

Województwo pomorskie będzie dysponowało ok. 1,75 mld euro
Fot. Bruno /Germany z Pixabay

Województwo pomorskie będzie dysponowało ok. 1,75 mld euro
Fot. Bruno /Germany z Pixabay

1,75 mld euro z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

MFiPR informuje o dostępności 1,75 mld euro dla Pomorza w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podaje:

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała uczestniczył w Gdańsku w uroczystości inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz władz województwa pomorskiego.

– Województwo pomorskie ma jasną wizję rozwoju wypracowaną w dialogu społecznym w postaci Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz pięciu Regionalnych Programów Strategicznych, które obejmują kluczowe dziedziny. Teraz ma także program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dotychczasowe doskonałe wyniki regionu we wdrażaniu poprzedniej perspektywy pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

– W swoim programie region zaplanował kontynuację wielu przedsięwzięć takich jak np. Invest in Pomerania, kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu czy też konsekwentny rozwój tras rowerowych. Takie długofalowe działania przynoszą najlepsze i najtrwalsze efekty. Jedną ze specjalności Pomorza jest też rewitalizacja. W tej dziedzinie samorząd województwa wypracował unikatowe rozwiązania wdrażania projektów zintegrowanych, angażujących środki EFRR i EFS+. Podejście to będzie kontynuowane w latach 2021-2027 – dodał wiceszef MFiPR.

Dobry program dla rozwoju Pomorza

7 grudnia 2022 Komisja Europejska r. zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dzięki niemu województwo pomorskie będzie dysponowało środkami w wysokości ok. 1,75 mld euro, w tym:

o ok. 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

o ok. 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Program składa się z następujących siedmiu priorytetów merytorycznych oraz dwóch priorytetów pomocy technicznej:

  • Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza – ok. 183,81 mln euro;
  • Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza – ok. 342,89 mln euro;
  • Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza – ok. 148,41 mln euro;
  • Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza – ok. 250,72 mln euro;
  • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) – ok. 477,24 mln euro;
  • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR) – ok. 233,53 mln euro;
  • Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom – ok. 45 mln euro.

Środki te zostaną przeznaczone na finasowanie wielu projektów, m.in. w takich obszarach jak:

– prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki,- rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców,

– rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców,

– ochrona zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,

– wzrost efektywności energetycznej,

– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

– rozwój zrównoważonego transportu miejskiego,

– rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej,

– rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej,

– aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu,

– kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu,

– rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

– wsparcie turystyki i kultury w regionie.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!