Scroll Top
dziewczyna na przejściu dla pieszych

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.
Fot. R-region z Pixabay

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.
Fot. R-region z Pixabay

MI: Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 stan realizacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła już 335 inwestycji w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID). Kolejnych 287 inwestycji jest w trakcie realizacji, a 318 na etapie przetargu lub przygotowania.

— Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem rządu. Swoje działania opieramy na trzech filarach: to inwestycje, zmiany w prawie i edukacja. Dzisiaj polskie drogi są znacznie bezpieczniejsze niż jeszcze kilka lat temu: w 2022 r. poziom brd w Polsce zwiększył się najbardziej spośród wszystkich krajów UE. Wiemy jednak, jak długa droga wciąż przed nami. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma za zadanie dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa i jesteśmy przekonani, że przyniesie oczekiwane rezultaty — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PBID jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

12 tys. zadań, ponad 1100 inwestycji

W ramach PBID zrealizowanych będzie łącznie ok. 12 tys. zadań, które zostały pogrupowane w ponad 1100 Programów inwestycji (PI). Od momentu wdrożenia Programu, minister infrastruktury zatwierdził już ok. 940 PI. Pozwoliło to na ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze i realizację tych inwestycji. 335 z nich zostało już zakończonych, 287 jest w trakcie realizacji, a kolejnych 318 znajduje się na etapie przetargu lub przygotowania.

— Ponad 300 ukończonych inwestycji pokazuje, że rząd jest zdeterminowany, aby poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach następowała jak najszybciej. Żadna z tych inwestycji nie wzięła się znikąd, bo nic nie dzieje się samo: potrzeba woli, pracy i determinacji wielu osób, aby stan polskiej infrastruktury się poprawiał, a bezpieczeństwo ruchu drogowego – zwłaszcza tych najmniej chronionych jego uczestników – systematycznie wzrastało. Dalsza realizacja Programu gwarantuje, że kolejne przejścia dla pieszych, kolejne skrzyżowania, kolejne chodniki będą modernizowane, doświetlane i przebudowywane: wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo Polaków — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zwiększamy bezpieczeństwo

Do końca września br. w ramach PBID powstało m.in. ponad 65,5 km chodników, 30,7 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonano oświetlenie 2136 przejść dla pieszych. Zbudowanych zostało 57 azyli dla pieszych, 91 zatok autobusowych i 29 lewoskrętów. Na przejściach dla pieszych powstało 68 sygnalizacji świetlnych oraz zamontowano 158 znaków D-6 (przejście dla pieszych) na wysięgnikach. W ramach inwestycji, które są obecnie na etapie realizacji, przetargu lub przygotowania powstanie m.in. 136 km chodników, ponad 130 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 12 km dróg rowerowych. GDDKiA zbuduje lub przebuduje też 29 rond i doświetli 158 skrzyżowań. Zaplanowano ponadto budowę 208 azyli dla pieszych, montaż 509 znaków D-6 (przejście dla pieszych) na wysięgnikach, 7252 oświetleń przejść dla pieszych oraz 110 sygnalizacji na przejściach. Powstanie również 171 zatok autobusowych oraz 73 lewoskręty.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. PBID wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 są realizowane m.in. takie zadania jak:

  • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, • budowa zatok autobusowych, • przebudowa skrzyżowań,  • budowa lewoskrętów,  • budowa kładek dla pieszych,  • montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,  • poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,  • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,  • poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni,  • dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu,  • wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców,  • zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,  • montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc,  • poprawa parametrów użytkowych jezdni,  • poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,  • poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,  • uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!