Scroll Top
Narew Modlin Most

Będzie nowy most na Narwi
Fot. Piotr Zakrzewski z Pixabay

Będzie nowy most na Narwi
Fot. Piotr Zakrzewski z Pixabay

RFRD dołoży do mostu na Narwi

Wsparcie dla dróg samorządowych – budowa mostu na Narwi w Teodorowie z rządowym dofinansowaniem.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 98,4 mln zł budowy mostu na Narwi w Teodorowie. W ramach przeprawy mostowej powstanie trasa dojazdowa łącząca drogę krajową nr 61 w Teodorowie w gminie Rzekuń z drogą powiatową nr 2539W w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis. Cała inwestycja jest zlokalizowana w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025.

– Kierujemy szerokie wsparcie do samorządów zainteresowanych poprawą jakości dróg lokalnych na swoim terenie. Takie inwestycje, jak most w Teodorowie, łączą ze sobą regiony, których mieszkańcy będą mogli szybciej i wygodniej podróżować w codziennych sprawach – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w województwie mazowieckim w latach 2019-2023 na realizację ponad 1,2 tys. zadań gminnych i powiatowych na prawie 1,8 tys. km wyniosła ponad 1,8 mld zł:

  • w 2019 roku 527,3 mln zł, liczba zadań 354, z czego dofinansowano 663,37 km dróg,
  • w 2020 roku 306,1 mln zł, liczba zadań 199, z czego dofinansowano 395,43 km dróg,
  • w 2021 roku 317,1 mln zł, liczba zadań 198, z czego dofinansowano 352 km dróg,
  • w 2022 roku 300,8 mln zł, liczba zadań 171, na dofinansowanie 244 km dróg,
  • W 2023 roku 299,5 mln zł, liczba zadań 111, na dofinansowanie 142 km dróg.

W 2021 r. w ramach zadań gminnych i powiatowych środki przyznane na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przekazano 58,1 mln zł. Liczba zadań, którym przyznano dofinansowanie to 204, z czego dofinansowano 359 przejść dla pieszych.

RFRD – zadania obwodnicowe

Na liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 2 zadania, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 94,7 mln zł:

  • Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW 560) w m. Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu, kwota dofinansowania to 34,7 mln zł. Umowa o dofinansowanie już została podpisana.
  • Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez Narew, kwota dofinansowania wynosi 60 mln zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!