Scroll Top
koła ciężarówek

Trwa akcja protestacyjna przedstawicieli branży transportu drogowego.
Fot. Peter H z Pixabay

Trwa akcja protestacyjna przedstawicieli branży transportu drogowego.
Fot. Peter H z Pixabay

Spotkanie przedstawicieli rządów Polski i Ukrainy oraz KE na przejściu granicznym w Dorohusku

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber odbywają serię spotkań międzynarodowych, których tematem jest akcja protestacyjna przedstawicieli branży transportu drogowego.

W godzinach przedpołudniowych przedstawiciele kierownictwa MI spotkali się w Warszawie z delegacją Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Dyrektor Generalnej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Magdaleny Kopczyńskiej. Spotkanie było ukierunkowane na omówienie przyczyn akcji protestacyjnej, która trwa na drogach dojazdowych prowadzących do trzech polsko-ukraińskich przejść granicznych.

Ministrowie zwrócili uwagę KE m.in. na kwestię przywrócenia po stronie ukraińskiej pasów drogowych przeznaczonych do odpraw pustych samochodów ciężarowych, a także zasadność przywrócenia przez stronę ukraińską w systemie e-kolejka funkcjonalności, o które wnoszą organizatorzy protestu.

W trakcie spotkania omówiono również skutki funkcjonowania umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, dotyczącej liberalizacji zasad transportu drogowego dla polskiego sektora transportu drogowego.

Następnie, w godzinach popołudniowych rozpoczęło się spotkanie trójstronne, zorganizowane na granicy polsko-ukraińskiej. Członkom kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury RP towarzyszy wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr. Ponadto w rozmowach uczestniczą przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Stronę ukraińską reprezentuje wiceminister rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Sierhij Derkacz. Komisja Europejska jest reprezentowana przez dyr. Magdalenę Kopczyńską.

– Dzisiejsze spotkanie jest po to, aby strona ukraińska zrozumiała postulaty protestujących i podjęła działania, które by je wypełniały w zakresie leżącym w gestii Ukrainy — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Źródło informacji: MI

Posty powiązane

error: Content is protected !!