Scroll Top
kręta droga

Jakie są obowiązki kierowcy wyprzedzającego, a jakie skręcającego w lewo?
Fot. Andrew Sitnikov z Pixabay

Jakie są obowiązki kierowcy wyprzedzającego, a jakie skręcającego w lewo?
Fot. Andrew Sitnikov z Pixabay

Kiedy wolno skręcić w lewo?

Kierujący pojazdem może „zmienić kierunek jazdy (…) tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności”, ale już nie “pod warunkiem, że nie spowoduje to zajechania drogi innym kierującym” wyprzedzającym go z lewej strony.

„Sąd ukarał kierującą, która podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierzała wjechać – doszło do kolizji. Obwiniona wskazywała, że to kierujący tamtym pojazdem był obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się, czy auto jadące przed nim nie sygnalizuje zamiaru zmiany pasa ruchu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wymóg zachowania szczególnej ostrożności przez zmieniającego kierunek jazdy w lewo nie obejmuje obowiązku upewnienia się, czy nie zajeżdża drogi nieprawidłowo go wyprzedzającemu z lewej strony. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk składa w takiej sprawie kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego. Zaskarżył to orzeczenie na korzyść ukaranej” – podaje RPO.

Argumenty oskarżonej są takie: „żaden z przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym nie zobowiązuje kierującego, który zamierza wykonać skręt w lewo, do upewnienia się, czy nie jest wyprzedzany (wyrok SN z 15.02.2023 r. sygn. II KK 602/22)”, poza tym „Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 p.r.d. kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu”.

Jak podkreśla RPO, kierująca skręcająca w lewo zmniejszyła prędkość, zjechała do lewej krawędzi jezdni, włączyła kierunkowskaz, a więc wyczerpała wszystkie czynności jakie kierowca winien wykonać. Wyprzedzanie pojazdu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

I RPO postanowił wystąpić o kasację wyroku.

Jak wskazał, „Sąd Okręgowy był zobowiązany do rozważenia, czy sąd I instancji dokonał prawidłowej wykładni art. 22 ust. 1 p.r.d., określającego obwiązki kierowcy zmierzającego skręcić w lewo, w odniesieniu do okoliczności sprawy i podniesionego przez obwinioną zarzutu, zgodnie którym kierujący, zamierzający wykonać skręt w lewo, nie jest zobowiązany do upewnienia się, czy nie jest wyprzedzany. Całkowite pominięcie tych zarzutów stanowi rażące naruszenie art. 433 § 2 k.p.k., które miało istotny wpływ na treść orzeczenia.”

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!