Scroll Top
plan szkic

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MRiT: Kolejny krok do wielkiej reformy w planowaniu przestrzennym

Plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Będzie to największa reforma w tej dziedzinie od 2003 roku.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

– Dajemy samorządom realne narzędzia do planowania przestrzeni! Transparentne reguły inwestowania w planie ogólnym gminy oraz sprawne opracowanie planów miejscowych to również szansa na niższe ceny mieszkań – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Główną ideą, która nam przyświecała, było to, żeby tak zreformować system planowania przestrzennego, by był on bardziej elastyczny i by gminy mogły sprawniej oraz szybciej uchwalać nowe i zmieniać już obowiązujące akty planowania przestrzennego – dodaje wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, docelowo zastępujący tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. obszar analizowany ograniczono do 200 m.

– Zabudowa jednorodzinna, szkoły, przedszkola, placówki publiczne i usługowe – to wszystko może i powinno ze sobą współgrać dzięki mądremu planowaniu przestrzennemu. Dzięki reformie, każda gmina będzie mogła kreować przestrzeń szybciej, prościej i spójnie – wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Ustawa przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego on-line.

Po przyjęciu przez Sejm, ustawą zajmie się teraz Senat.

 

Źródło informacji: MRiT; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!