Scroll Top
kadencja samorządów dłuższa

Kadencja obecnych samorządów potrwa do 30 kwietnia 2024 roku
Fot. MP

Kadencja obecnych samorządów potrwa do 30 kwietnia 2024 roku
Fot. MP

Wyjątkowo długa kadencja samorządów

Wybory samorządowe odbędą się do 23 kwietnia 2024 roku, a kadencja obecnych samorządów potrwa do 30 kwietnia 2024 roku.

W Sejmie jest już projekt grupy posłów PiS. Zakłada wydłużenie kadencji samorządowej do 30 kwietnia 2024 r.  i zorganizowanie wyborów samorządowych (tj. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)  w kwietniu 2024 roku, najpóźniej do jego 23 dnia. Wybory zarządzone będą w styczniu 2024 roku.

Ta zmiana jest następstwem wydłużenia z czterech do pięciu lat kadencji samorządowej, co spowodowało zbieg terminów wyborów parlamentarnych i samorządowych, planowanych na jesień 2023 roku.

Dlaczego nie w jednym terminie?

W uzasadnieniu wskazano na kilka okoliczności, wykluczających organizację jednocześnie obu wyborów.

Mają one dotyczyć przyczyn organizacyjnych i profrekwencyjnych.

Jeśli wybory byłyby w niewielkim odstępie czasu (a można szacować, że dzieliłby je nawet tylko tydzień) wiązałoby się to z komplikacjami organizacyjnymi dla jst, organów wyborczych oraz kandydatów, którzy chcieliby skorzystać z biernego prawa wyborczego w obu wyborach. Wiele instytucji prawa wyborczego byłoby nieskutecznych (np. cisza wyborcza). Trudno byłoby rozliczyć finanse kampanii, zwłaszcza dla kandydatów startujących w obu wyborach. Z kolei wyborcy byliby narażeni na – jak to określono – chaos informacyjny co do tego np. jacy kandydaci biorą udział w której kampanii wyborczej.

Gminom trudno byłoby zapewnić terminowy druk kart do głosowania, przechowywać jednocześnie ogromną liczbę dokumentów z wyborów, zapewnić miejsce na tablicach prezentujących kandydatów, pozyskać odpowiednią liczbę kandydatów do komisji wyborczych.

To epizod

Ustawa ma charakter epizodyczny, a cel – jakim jest przesunięcie terminu wyborów – będzie osiągnięty przez przedłużenie trwającej obecnie kadencji organów samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 r.

Jak podkreślono, przesunięcie wyborów na wiosnę pozwoli nowym organom jst przygotować własne projekty budżetu.

Kadencja aktualnych samorządów będzie więc rekordowo długa – wybrano je w październiku 2018 roku.

Czytaj też:

Wybory samorządowe dopiero w kwietniu 2024

Posty powiązane

error: Content is protected !!