Scroll Top
tabela zatrudnienie uchodźcówCo czwarty uchodźca z Ukrainy podjął pracę w Polsce w ciągu pierwszego miesiąca pobytu

27% uchodźców, spośród zatrudnionych w Polsce, znalazło pracę już w ciągu pierwszego miesiąca po przyjeździe do Polski – wynika z badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że 22% uchodźców w Polsce (27% spośród zatrudnionych) podjęło zatrudnienie w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w Polsce, a 34% ankietowanych (41% spośród zatrudnionych) w okresie od 1 do 3 miesięcy po przyjeździe do kraju. Zdaniem autorów raportu, wynik ten świadczy o wysokiej skuteczności wdrażanych rozwiązań systemowych, m.in. uproszczonej procedury zatrudnienia uchodźców z Ukrainy, a także znaczącego wsparcia pracodawców w integracji uchodźców na polskim rynku pracy.

– Wyniki naszego kolejnego badania napawają optymizmem. Dzięki szybkiej reakcji na największą falę uchodźców od czasu II wojny światowej na poziomie centralnym oraz dostosowaniu procedur przez właściwe ministerstwa, przez instytucje takie jak ZUS, czy Straż Graniczna i samorządy, możliwe było podjęcie działań adekwatnych do skali tragedii za naszą wschodnią granicą – przez urzędy, instytucje i setki tysięcy, wręcz miliony zaangażowanych w pomoc obywateli. To z kolei pozwoliło setkom tysięcy uchodźców wojennych, głównie matkom z dziećmi, poczuć się u nas bezpieczniej. Jako społeczeństwo, zdaliśmy egzamin. Natomiast mogą być z tego zupełnie dodatkowe wyniki – wypracowane rozwiązania mogą w przyszłości służyć rozwojowi polskiej gospodarki – podkreśla Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

38% respondentów wśród uchodźców, którzy podjęli pracę w Polsce, zmieniło swoje miejsce zatrudnienia, co wskazuje na rosnącą potrzebę poszukiwania lepiej sprofilowanych do umiejętności ofert pracy. Zdaniem autorów badania, ukraińscy uchodźcy wykazują coraz większe poczucie pewności i samodzielności na rynku pracy w Polsce, któremu towarzyszy chęć rozwoju poprzez podejmowanie nauki języka polskiego oraz szkolenia zawodowe.

Według badań niemal wszyscy uchodźcy (84%) w wieku produkcyjnym znaleźli zatrudnienie. W ocenie prezesa Platformy Migracyjnej EWL, Andrzeja Korkusa, wynik ten jest w dużej mierze efektem wdrożenia przepisów deregulacyjnych oraz digitalizacji kluczowych procesów w obszarze usług publicznych.

– Kluczową kwestię stanowi obecnie rozwój potencjału obywateli Ukrainy i dopasowanie ich wysokich kompetencji do potrzeb polskich pracodawców. Aby to osiągnąć, niezbędna jest dalsza deregulacja, mająca na celu uproszczenie procesu nostryfikacji dyplomów, digitalizacja procedur legalizacyjnych oraz decentralizacja, która pozwoli na szersze wsparcie organizacji pozarządowych, firm i instytucji, specjalizujących się w działaniach na rzecz integracji czy aktywizacji zawodowej migrantów – podkreśla Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Z danych Straży Granicznej RP wynika, że od 24 lutego 2022 roku polsko-ukraińską granicę przekroczyło około 10 mln uchodźców, a blisko 1,5 mln otrzymało w Polsce ochronę tymczasową. Z kolei dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że od początku wojny zatrudnienie na uproszczonych zasadach podjęło około 900 tys. osób z Ukrainy.

Badanie sondażowe „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” zostało przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 10-16 lutego 2023 roku przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W 34 miejscowościach Polski przebadanych zostało łącznie 400 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

 

Źródło informacji: Studium Europy Wschodniej UW i EWL Group; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!