Scroll Top
ciężarówka na drodze

W 2021 r. udział polskich przedsiębiorców w przewozach drogowych wykonywanych w relacji: Polska-Ukraina wynosił około 38 proc., zaś przewoźników z Ukrainy – 62 proc.
Fot. devexcelsure z Pixabay

W 2021 r. udział polskich przedsiębiorców w przewozach drogowych wykonywanych w relacji: Polska-Ukraina wynosił około 38 proc., zaś przewoźników z Ukrainy – 62 proc.
Fot. devexcelsure z Pixabay

Rada ds. Transportu UE z udziałem wiceministra infrastruktury RP Rafała Webera w Brukseli

Od spotkania koordynacyjnego Grupy Wyszehradzkiej polska delegacja rozpoczęła udział w formalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli 4 grudnia 2023 r.

— Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby przedstawiać polskie, zdroworozsądkowe stanowisko dotyczące transportu drogowego w Unii Europejskiej — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dodał, że przemożny wpływ na funkcjonowanie unijnego, w tym polskiego sektora transportu drogowego ma kształt umowy Unia Europejska-Ukraina, obowiązującej od 1 lipca 2022 r. W myśl jej zapisów, kierowcy ukraińscy zostali czasowo zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na wjazd do Unii Europejskiej. Stało się to jednym z głównych powodów zorganizowania przez przedstawicieli branży protestu na polsko-ukraińskiej granicy.

— Zgodnie z deklaracją ministra infrastruktury Alvina Gajadhura, zostały wzmocnione kontrole ciężarówek po polskiej stronie granicy. Jednakże podnosimy ten temat także na szczeblu europejskim, ponieważ to w Komisji Europejskiej znajduje się klucz do usunięcia przyczyn protestu. Chcemy, aby pilnie został powołany komitet do zbadania skutków obowiązywania umowy Unia Europejska-Ukraina na unijny sektor transportu — dodał R. Weber.

Wiceszef resortu infrastruktury stwierdził, że Polska będzie zabiegać o poparcie m.in. państw Grupy Wyszehradzkiej w tym postulacie.

W 2021 r. udział polskich przedsiębiorców w przewozach drogowych wykonywanych w relacji: Polska-Ukraina wynosił około 38 proc., zaś przewoźników z Ukrainy – 62 proc. Według stanu na koniec października 2023 r. polscy przewoźnicy drogowi wykonywali zaledwie około 8 proc. takich przewozów, zaś przewoźnicy z Ukrainy – 92 proc.

Obrady Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii zostały zaplanowane na cały dzień. W programie jest m.in. omówienie propozycji aktów prawnych dotyczących transportu drogowego oraz morskiego.

Są to: – Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów niektórych pojazdów drogowych, – Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o przerwach i odpoczynku w sektorze okazjonalnego przewozu osób, – Dyrektywa w sprawie praw jazdy, – Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, – Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, – Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze statków, – Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery, – Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie dochodzeń dotyczących wypadków w sektorze transportu morskiego.

 

Źródło informacji: MI/PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!