Scroll Top
Sekretarz stanu w MRiRW Janusz Kowalski oraz prezes zarządu PWPW Piotr Ciompa (fot. MRiRW)

Sekretarz stanu w MRiRW Janusz Kowalski oraz prezes zarządu PWPW Piotr Ciompa (fot. MRiRW)

Sekretarz stanu w MRiRW Janusz Kowalski oraz prezes zarządu PWPW Piotr Ciompa (fot. MRiRW)

Działania na rzecz cyfryzacji rynku rolnego nowy Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wykonanie nowego oprogramowania informatycznego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR).

Głównym zadaniem funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej jest bieżący monitoring cen produktów rolno-spożywczych w Polsce. Dane rynkowe, zbierane w ramach ZSRIR cyklicznie (co tydzień), publikowane są na stronie MRiRW (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuletyny-informacyjne) w formie biuletynów informacyjnych.  Stanowią one bardzo ważne źródło bieżącej informacji cenowej, wykorzystywanej przede wszystkim przez rolników oraz przedsiębiorców działających na rynku rolno-spożywczym.

Nowe oprogramowanie – usprawnienie procesu przesyłania i przetwarzania danych

Jako narzędzie służące do zbierania oraz przetwarzania danych w ramach ZSRIR jest obecnie wykorzystywane oprogramowanie stworzone ponad 20 lat temu. Niestety jego funkcjonalności już nie spełniają oczekiwań i potrzeb użytkowników i to zarówno po stronie ekspertów MRiRW jak również przedsiębiorców, którzy co tydzień przekazują dane do ZSRIR.

Dzięki podpisanej w listopadzie br. umowie i współpracy MRiRW z PWPW S.A. zostanie opracowane nowe narzędzie, które spowoduje znaczącą poprawę funkcjonowania ZSRIR, m.in. poprzez: usprawnienie procesu przesyłania danych, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, przyspieszenie procesu przetwarzania danych i opracowywania raportów.

Ułatwienie dostępu do danych rynkowych ZSRIR

Nowe oprogramowanie pozwoli na ułatwienie dostępu do danych rynkowych gromadzonych w ramach ZSRIR dla wszystkich zainteresowanych odbiorców poprzez udostępnienie internetowego portalu danych rynkowych ZSRIR. Dzięki temu będzie nie tylko możliwość pobierania gotowych raportów rynkowych, lecz także ich samodzielnego generowania wg własnych potrzeb.

Nowy ZSRIR od lipca 2024 r.

Zgodnie z planem nowe oprogramowanie na potrzeby ZSRIR zostanie wykonane do czerwca 2024 r., natomiast zacznie funkcjonować w lipcu przyszłego roku.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!