Scroll Top
rodzina spacer radość

Rząd prowadzi politykę prorodzinną
Fot. Charles McArthur z Pixabay

Rząd prowadzi politykę prorodzinną
Fot. Charles McArthur z Pixabay

7 lat z programem Rodzina 500 plus

Od początku rządów PiS na wsparcie dla rodzin przeznaczono już blisko 310 mld złotych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje:

Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w polityce społecznej w Polsce, których symbolicznym początkiem było wprowadzenie 1 kwietnia 2016 roku programu Rodzina 500+.

– Wsparcie rodzin na taką skalę nie było wcześniej nawet w sferze marzeń, wydawało się po prostu niemożliwe. A jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program powszechnego wsparcia dla rodzin z dziećmi, w ramach którego w ciągu 7 lat wypłacono ponad 223 mld złotych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2016 roku znacząca część debaty publicznej poświęcona była programowi Rodzina 500+. Jego wprowadzenie, już na etapie zapowiedzi, budziło wiele emocji.

– Opozycja i część mediów solidarnie głosiły, że “500+” dostanie patologia, która pieniądze wyda na alkohol i inne używki, a nie na własne dzieci. Snute wizje pełne były pogardy dla polskich rodzin, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, które do tej pory nie mogły liczyć na pomoc ze strony państwa. My to zmieniliśmy. Udowodniliśmy, że “niemożliwe” da się zrobić, jeżeli mądrze do tego podejść. Przywróciliśmy godność rodzinie. Polacy zaufali nam przy urnach wyborczych w 2015 roku, my zaufaliśmy im wypłacając świadczenie wychowawcze w ramach programu bezpośrednio rodzicom – nie w formie bonów czy usług. Nie zawiedliśmy się – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

223 mld zł dla rodzin z dziećmi

– Program Rodzina 500+ to już 223,6 mld złotych od jego uruchomienia w 2016 roku. To pieniądze, które w ostatnich 7 latach stanowiły realne i wymierne wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie otrzymuje dzisiaj ponad 7 mln dzieci – wylicza minister Maląg. W trudnych czasach najpierw pandemii, a dzisiaj wojny w Ukrainie i wywołanej nią inflacji, świadczenie wychowawcze jest swoistym gwarantem bezpieczeństwa. To środki, które będą wypłacane niezależnie od okoliczności. Co ważne, wbrew “obawom” przeciwników programu, dodatkowe pieniądze dla rodzin nie wpłynęły negatywnie na rynek pracy i nie doprowadziły do masowej rezygnacji kobiet z pracy. Przeciwnie, współczynnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi stale wzrasta. W 2021 roku współczynnik ten dla kobiet z jednym dzieckiem wyniósł 72,4 proc., z dwójką 70,5 proc., a z trójką lub więcej dzieci 57,1 proc.

Lepsza sytuacja materialna rodzin z dziećmi

Program Rodzina 500+ w znaczącym stopniu przyczynił się do poprawy sytuacji materialnej rodzin z dziećmi. Gospodarstwa domowe mają możliwość gromadzenia oszczędności.

W latach 2015-2021 ubóstwo skrajne wśród dzieci spadło o 4,2 p. proc. Największy spadek zasięgu ubóstwa skrajnego odnotowano wśród rodzin wielodzietnych – o 6 p. proc.

Z kolei przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu wzrósł o 60 proc. w stosunku do 2015 roku. W przypadku gospodarstw domowych z co najmniej 3 dzieci w wieku 0-17 lat, dochody te wzrosły aż o 82 proc. w stosunku do 2015 roku.

“Postawiliśmy na rodzinę – i tego się trzymamy”

– Od samego początku stawiamy na rodzinę. Dotyczy to zarówno ustawodawstwa, wsparcia finansowego, jak klimatu dla rodzin. Klimatu prawdziwie przyjaznego rodzinom. Dlatego wprowadziliśmy kolejne programy takie jak Dobry start, Rodzinny kapitał opiekuńczy czy dofinansowanie do opieki żłobkowej. Dlatego realizujemy, a w tym roku rozszerzamy program Maluch+, dzięki któremu do 230 tys. już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w najbliższych latach dołączy kolejne 100 tys. nowych. Dlatego też wprowadzamy zmiany w Kodeksie pracy, pracę zdalną, wdrażamy unijne dyrektywy służące ułatwieniu godzenia życia rodzinnego z pracą i wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy. To wszystko wpisuje się w kompleksową politykę prorodzinną naszego rządu – mówi minister Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS wskazuje, że od początku rządów PiS na wsparcie dla rodzin przeznaczono już blisko 310 mld złotych.

 

Źródło informacji: MRiPS; PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!