Scroll Top
droga

Docelowo korytarzem Via Baltica będzie odbywał się ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.
Fot. Michael Schwarzenberger z Pixabay

Docelowo korytarzem Via Baltica będzie odbywał się ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.
Fot. Michael Schwarzenberger z Pixabay

MI: Polsko-litewskie rozmowy o transporcie

Wspólne przedsięwzięcia transportowe, w tym lokalne połączenia transgraniczne oraz prace nad rewizją umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów to najważniejsze tematy spotkania wiceministra infrastruktury Pawła Gancarza z wiceministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Juliusem Skačkauskasem.

Najważniejszym połączeniem drogowym między Polską a krajami bałtyckimi jest trasa Via Baltica. W Polsce tworzą ją odcinki dróg ekspresowych S61 i S8 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Docelowo tym korytarzem będzie odbywał się ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.

Podczas rozmowy o projekcie Via Baltica wiceminister Paweł Gancarz przedstawił stan budowy tej trasy.

– Via Baltica w Polsce jest prawie gotowa. Na ukończenie czeka jeszcze obwodnica Łomży z nowym mostem na rzece Narew, której oddanie planowane jest w 2025 r. Jeszcze w tym roku planujemy oddać jedną nitkę na tym odcinku i uzyskać w ten sposób pełną przejezdność trasy — powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Gancarz.

Omówiono także postępy przy rewitalizacji dróg lokalnych po obu stronach granicy. Dzięki rządowemu wsparciu i zaangażowaniu samorządów modernizowana jest transgraniczna infrastruktura drogowa, która służy mieszkańcom zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej.

Poruszona została również sprawa kontyngentu zezwoleń na realizację przewozów drogowych do/z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej. W ramach rozmowy dotyczącej zagadnień z obszaru międzynarodowego transportu drogowego ministrowie poruszyli także kwestię prac nad rewizją umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Wiceszef resortu infrastruktury Paweł Gancarz podkreślił, że dzięki intensywnym działaniom polskiego rządu do mandatu dla Komisji Europejskiej zostały wprowadzone postulaty Polski, uwzględniające oczekiwania polskich przedsiębiorców działających na rynku przewozów drogowych towarów. Wyraził przy tym nadzieję, że negocjacje zrewidowanej umowy ze stroną ukraińską w oparciu o mandat, którego Rada UE udzieliła Komisji Europejskiej, przyczynią się do przywrócenia równowagi na europejskim rynku przewozu towarów.

Wizyta pozwoliła ponadto na zapoznanie się delegacji litewskiej z polskimi doświadczeniami w zakresie organizacji norm przeprowadzania badań stanu technicznego pojazdów.

 

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

To Komisja Europejska będzie prowadziła negocjacje z Ukrainą dotyczące transportu drogowego towarów

Posty powiązane

error: Content is protected !!