Scroll Top
sprzedaż zboża

Czy handel prowadzony przez RARS pomoże polskim rolnikom?
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Czy handel prowadzony przez RARS pomoże polskim rolnikom?
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych pomoże Ukrainie i polskiemu rolnictwu

Upoważniona do tego przez premiera, będzie transportować, przechowywać i handlować z Ukrainą „określonym asortymentem”.

Poprawkę zgłoszoną w drugim czytaniu „rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, umożliwiającą takie właśnie działania przez nowelizację innej jeszcze niż zmieniane ustawy, Sejm przyjął w trzecim czytaniu, bez żadnej debaty.

Poprawka „dorzucona” do projektu

Jedna z poprawek, przyjętych podczas  debaty w Sejmie nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, daje Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prawo nabywania, zbywania, transportowania, przechowywania, wwozu i wywozu z Ukrainy „określonego asortymentu”.

To sformułowanie „określony asortyment” nie zostało w żaden sposób sprecyzowane.

Poprawki nie uzasadniono i nawet nie omówiono ani w Sejmie, ani podczas prac w komisji.

14 września, zgłaszając poprawkę podczas II czytania w Sejmie, poseł Bartłomiej Wróblewski stwierdził tylko,  że jego klub – PiS – wspiera dalsze prace nad omawianym projektem, tj. ustawą o uproszczeniach dla obywateli i przedsiębiorców. – Jednocześnie klub zgłasza kilka poprawek – oznajmił, w ogóle nie charakteryzując postulowanych zmian.

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji rozpatrzyła poprawki jeszcze następnego dnia i wniosła o przyjęcie 8 poprawek spośród 29 zgłoszonych – wśród nich tej wyżej wspomnianej, wprowadzanej do ustawy nieobjętej procedowanym projektem. Stało się to nawet po wyrażeniu wątpliwości przez przedstawiciela sejmowego Biura Legislacyjnego, dotyczących procedowania nad tą zmianą i braku związku zgłoszonej podczas drugiego czytania (czyli już w trakcie procesu legislacyjnego) poprawki z ustawą dotyczącą uproszczeń dla obywateli i przedsiębiorców.

Podczas trzeciego czytania odbytego przez Sejm jeszcze tego samego dnia, 15 września, nie debatowano już nad wprowadzanymi zmianami i poprawkę tę przyjęto zgodnie z wnioskiem komisji.

Co więc postanowił Sejm?

Poprawka dodaje do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” artykuł pozwalający premierowi powierzyć Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych realizację zadań związanych z udzielaniem Ukrainie pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizując te zadania, „Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest uprawniona do nabywania, zbywania, transportowania, przechowywania, wydawania oraz do wywozu na terytorium Ukrainy i przywozu z terytorium tego państwa określonego asortymentu, a także do nabywania oraz świadczenia usług, w szczególności usług o charakterze logistycznym, transportowym i magazynowym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Ukrainy.”

Jak dodano, działania te „mogą być zrealizowane na rzecz podmiotów krajowych udzielających Ukrainie pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na rzecz jednostek organizacyjnych centralnej i terenowej administracji ukraińskiej”.

Jest pewne, że przyjęcie tego uregulowania ma znaczenie także dla polskiego rolnictwa – z pewnością ma umożliwić także pomoc Ukrainie w eksporcie zboża.

Nowa regulacja trafi teraz do Senatu.

– Jestem przekonany, że przyjęte w tym projekcie rozwiązania ułatwią funkcjonowanie obywatelom i przedsiębiorcom, będą wspierać rozwój społeczny i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki – mówił poseł Bartłomiej Wróblewski podczas drugiego czytania w Sejmie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, składając na koniec wystąpienia poprawkę. Pozostaje mieć nadzieję, że i w efekcie tej „dorzuconej przed metą” poprawki właśnie tak będzie.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!