Scroll Top
wheat-g14d4e9bd4_1920

Jest potrzeba dalszego usprawnienia transportu towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską
fot. Pexels z Pixabay

Jest potrzeba dalszego usprawnienia transportu towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską
fot. Pexels z Pixabay

O alternatywnych szlakach transportowych łączących Ukrainę z Unią Europejską

Jest potrzeba dalszego usprawnienia transportu towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.

Ministerstwo Infrastruktury informuje w komunikacie:

Wsparcie alternatywnych szlaków transportowych z Ukrainy było głównym tematem spotkania zorganizowanego w formule zdalnej przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w którym wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W sesji ministerialnej wzięli udział m.in. komisarz ds. transportu Adina Valean, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso, wicepremier, minister transportu i infrastruktury Rumunii Sorin Grindeanu, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Mołdawii Andrei Spinu oraz wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Waskow.

Wypowiedzi w tej części spotkania koncentrowały się w szczególności na zagadnieniu wzmocnienia szlaku transportowego prowadzącego przez Dunaj, który wraz ze szlakiem polskim można uznać za dwa główne filary funkcjonowania unijnego systemu korytarzy solidarnościowych. Wiceminister Rafał Weber podkreślił, że obu szlaków nie należy traktować jako konkurencyjnych, ale jako wzajemnie się uzupełniające. Na prośbę Komisji Europejskiej przedstawił również działania podjęte przez Polskę, które umożliwiły 16-krotne zwiększenie ilości towarów przetransportowanych z Ukrainy w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Zaznaczył, że tak dobre rezultaty są efektem stale podejmowanych szeroko zakrojonych działań.

– Jesteśmy ważną częścią korytarzy solidarnościowych. Nieustannie pracujemy nad usprawnieniami i rozwojem tej inicjatywy, które wpływają na zwiększanie ilości odprawianych ukraińskich towarów. W ciągu ostatnich miesięcy Polska wprowadziła szereg zmian prawnych, organizacyjnych i infrastrukturalnych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, które znacząco zwiększyły możliwości odprawiania pojazdów – stwierdził wiceminister R. Weber. Wiceminister Rafał Weber zaznaczył jednak, że niezależnie od wielkich osiągnięć, należy mieć świadomość, że przepustowość alternatywnych szlaków transportowych dociera do granic swoich możliwości, a jej dalsze zwiększanie nie będzie możliwe bez inwestycji w rozwój infrastruktury transportowej.

– Cieszę się, że Komisja Europejska również dostrzega tę potrzebę. W tym kontekście z zainteresowaniem odnotowuję deklarację Komisji o przeznaczeniu środków finansowych na wzmocnienie korytarzy solidarnościowych. Liczę, że państwa najbardziej zaangażowane w realizację tych korytarzy otrzymają realne wsparcie w postaci nowych środków finansowych oraz elastycznych zasad finansowania dostosowanych do obecnych wyzwań i nadzwyczajnych uwarunkowań – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zarówno strona polska, jak i przedstawiciele KE oraz EBOR zgodnie podkreślili potrzebę dalszego usprawnienia transportu towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, a w szczególności zapewnienia dofinansowania działań inwestycyjnych w tym zakresie ze środków unijnych i finansowania udostępnianego przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Podczas rozmowy z uznaniem odniesiono się do działań podejmowanych przez tzw. państwa unijne graniczące z Ukrainą, w tym Polskę, podejmowane na rzecz tworzenia alternatywnych szlaków transportowych do tych zablokowanych przez agresora.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!