Scroll Top
recykling

Opakowania to śmieci czy surowce wtórne?
Fot. TetraPak

Opakowania to śmieci czy surowce wtórne?
Fot. TetraPak

Opakowania kartonowe również mogą trafić do recyklomatów

Sieć sklepów Auchan, firmy REMONDIS oraz Tetra Pak zrealizowały w partnerstwie pilotażowe uruchomienie innowacyjnych automatów kaucyjnych, które, oprócz opakowań ze szkła, plastiku i metalu, przyjmują również kartony po płynnej żywności.

To rozwiązanie ma znacznie zmniejszyć ilość odpadów i wzmocnić gospodarkę obiegu zamkniętego.

Selektywna zbiórka różnych rodzajów opakowań, w tym tych wielomateriałowych, jest możliwa, co potwierdza pilotaż realizowany w partnerstwie z Auchan, REMONDIS i Tetra Pak. Na terenie dwóch sklepów wielkoformatowych w Łodzi, Auchan Łódź Polesie oraz Auchan Łódź Tulipan, uruchomione zostały nowoczesne automaty kaucyjne dostarczone przez REMONDIS. Umożliwiają one zbieranie szerokiej gamy opakowań po żywności, w tym po raz pierwszy w Polsce, kartonów po żywności płynnej np. po mleku czy sokach.

– W Tetra Pak pracujemy nad stworzeniem najbardziej zrównoważonych opakowań na żywność na świecie, czyli kartonów wykonanych wyłącznie z materiałów pozyskiwanych z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł lub pochodzących z recyklingu, ale w pełni się do niego nadających. Wspieramy dążenie branży opakowaniowej do zwiększenia do 2030 roku, unijnego wskaźnika zbiórki kartonów po napojach do poziomu 90 proc. i samego wskaźnika recyklingu do poziomu 70 proc. – powiedziała Monika Sommer, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Tetra Pak.

Zwróciła uwagę, że kartony od lat powszechnie wykorzystywane jako opakowania do mleka czy soków, są jednocześnie jedynym typem opakowań do napojów nieuwzględnionym w nowych przepisach kaucyjnych.

– Wspólnym projektem chcemy pokazać, że ich zbiórka i recykling są możliwe pod względem technicznym i w dużej skali. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej zużytych kartonów po płynnej żywności trafiło do recyklingu. Do tego niezbędny jest efektywny system zbiórki, taki jak system kaucyjny – dodała Monika Sommer.

Tetra Pak od dłuższego czasu aktywnie angażuje się w działania zwiększające poziom zbiórki odpadów opakowaniowych i ich recyklingu na całym świecie. W kolejnych latach firma planuje zwiększyć swoje zaangażowanie inwestując w ten obszar do 40 mln euro rocznie. W 2023 roku Tetra Pak uruchomiła w Ostrołęce nową linię do recyklingu kartonów po napojach i żywności płynnej. Potencjał linii, powstałej we współpracy z firmą Stora Enso, pozwolił potroić moce przetwórstwa tych opakowań do 75 tys. ton rocznie i tym samym poddać recyklingowi wszystkie kartony trafiające na polski rynek.

Od strony technicznej łódzką akcję wspiera REMONDIS, który na przestrzeni minionych trzech dekad nie tylko wdrożył, ale także rozwinął wiele technologii, dając tym samym drugie życie tysiącom ton odpadów. Jako jeden z globalnych liderów gospodarki odpadami chce wyznaczyć także nową drogę w dziedzinie systemów kaucyjnych, przygotowując swoją autorską koncepcję, która ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

– Wspólny program pilotażowy z Auchan i Tetra Pak to pierwsza inicjatywa obejmująca tak szeroką gamę opakowań w naszym kraju. To ważny moment dla całej grupy, bo w tym projekcie debiutują także automaty kaucyjne naszej marki RE DEPOSIT, produkowane w niemieckim Ilmenau, które po udanych testach z powodzeniem działają już w wielu lokalizacjach poza granicami Polski – powiedział Leszek Pieszczek, członek zarządu REMONDIS.

W tym procesie Łódź zajmuje szczególne miejsce – to właśnie tam REMONDIS uruchomił pierwszą w Polsce linię zliczeniową do zbiórki manualnej, o przepustowości 10 000 opakowań na godzinę. Już dziś stanowi ona wsparcie dla innych programów pilotażowych i daje szansę wszystkim zainteresowanym takimi usługami na pokazanie całego spektrum jej możliwości. W ramach koncepcji systemu kaucyjnego REMONDIS uruchamia także specjalną spółkę EKO-OPERATOR, która aktualnie przechodzi wszystkie procedury potrzebne do jej rejestracji.

W efektywnym systemie kaucyjnym ogromną rolę odgrywają sieci handlowe, które mogą angażować się w odbiór zużytych opakowań od konsumentów. Auchan Retail to firma, która od ponad 60 lat elastycznie dopasowuje się do zmieniającego się świata, podejmując aktywne działania na rzecz klimatu i środowiska, w tym poprzez ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych.

– Jesteśmy dumni, że jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przy współpracy z Tetra Pak i REMONDIS udostępniliśmy naszym klientom z Łodzi i okolic recyklomaty do kartonów po płynnej żywności. Liczymy, że poza zwiększeniem poziomu recyklingu tego rodzaju opakowań nasz wspólny projekt będzie miał również aspekt edukacyjny, który obali mit, że karton po mleku czy soku wrzuca się do odpadów zmieszanych. Ich miejsce jest przecież w żółtym pojemniku – powiedziała Ewa Małecka, dyrektorka ds. CSR w Auchan Polska.

Dodała, że dzięki podnoszeniu świadomości na temat segregacji śmieci coraz więcej naszych odpadów ma szansę zyskać drugie życie i powrócić do obiegu. – Każdy z nas, producent, sprzedawca, konsument, nie tylko może, ale powinien być częścią tej zmiany – podkreśliła Ewa Małkowska.

Trójstronny projekt partnerski zrodził się w wyniku poszukiwania najlepszych rozwiązań zapewniających pozyskiwanie wysokiej jakości surowców wtórnych, z korzyścią dla konsumentów i środowiska. Ideą projektu jest pokazanie, że tylko zbiórka wielu rodzajów opakowań, w tym kartonów po płynnej żywności, w ramach spójnego systemu kaucyjnego, daje szansę na pełną realizację zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Pilotaż będzie kontynuowany przez kolejny rok w wybranych sklepach w Łodzi.

Osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu i tym samym zmniejszenie ilości odpadów, oprócz nowoczesnych rozwiązań technicznych wymaga również dobrych regulacji, które będą zachęcały do selektywnej zbiórki różnych typów opakowań. W tym kontekście kluczowe będzie ponadto uchwalenie przepisów wprowadzających rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP), niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!