Scroll Top
jabłko kredki

Zmienia się program dla szkół
Fot. Bek Greenwood z Pixabay

Zmienia się program dla szkół
Fot. Bek Greenwood z Pixabay

Jakie zmiany w mleku i warzywach w szkołach?

W przyszłym roku będzie o jedną porcję w komponencie owocowo-warzywnym oraz o trzy porcje w komponencie mlecznym więcej niż w roku szkolnym 2022/2023.

Roczny koszt zakupu i dystrybucji mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw w ramach programu dla szkół ukształtuje się na poziomie ok. 239,65 mln zł, z czego dla:

1) owoców i warzyw wyniesie 119 297 625,65 zł;

2) mleka i przetworów mlecznych wyniesie 120 355 968,57 zł.

Planowany budżet na dostawy będzie zatem o ok. 10 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem szkolnym 2022/2023.

Z unijnego budżetu Polsce na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 przydzielono łącznie kwotę 25 357 079 euro, tj. 118 691 415,38 zł.

Krajowa alokacja na wsparcie dystrybucji mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw w placówkach oświatowych w zakończonym roku szkolnym wyniosła 128,1 mln zł i tyle samo wyniesie w roku nadchodzącym.

Te propozycje budżetu programu dla szkół na rok szkolny 2023/2024 pozwolą na udostępnienie każdemu dziecku z grupy docelowej 60 porcji owoców i warzyw oraz 51 porcji mleka i przetworów mlecznych, tj. o jedną porcję w komponencie owocowo-warzywnym oraz o trzy porcje w komponencie mlecznym więcej niż w roku szkolnym 2022/2023.

Warto zauważyć, że wsparciem zostały objęte wyłącznie mleko białe i jego naturalne przetwory. Nie wyklucza się dobrowolnego objęcia dostawami w roku szkolnym 2023/2024 produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych, ich obligatoryjne włączenie do programu dla szkół jest planowane w Polsce w latach kolejnych – podano, dodając, że od roku szkolnego 2022/2023 została wprowadzona konsumpcja produktów ekologicznych podczas wycieczek realizowanych jako działania edukacyjne w ramach programu dla szkół.

Parlament Europejski postuluje zwiększenie budżetu na działania edukacyjne realizowane w ramach programu dla szkół oraz o uwzględnienie w nim dzieci z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi. Do końca czerwca 2023 r. oczekuje się, że Komisja Europejska przygotuje dokument o nazwie „Ocena wpływu”, a do końca 2023 r. powinny pojawić się propozycje legislacyjne uwzględniające wyniki dokonanego przeglądu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!