Scroll Top
człowiek z gitarą

Obywatele Unii pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą i jakość życia w swoim regionie.
Fot. andreas160578 z Pixabay

Obywatele Unii pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą i jakość życia w swoim regionie.
Fot. andreas160578 z Pixabay

Eurobarometr Flash: Europejczycy zadowoleni

Wyniki przeprowadzonego na szczeblu regionalnym badania Eurobarometr Flash pokazują, że obywatele Unii pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą i jakość życia w swoim regionie.

Wyniki badania Komisja opublikowała dziś.

Ośmiu na dziesięciu Europejczyków (82 proc.) twierdzi, że jakość życia w ich regionie jest dobra. Jednocześnie 65 proc. Europejczyków uważa, że aktualna sytuacja gospodarcza w ich regionie jest dobra.

Europejczycy są zdania, że aktualnie najważniejsze problemy, przed którymi stoi ich region, stanowią koszty utrzymania (31 proc.), sytuacja gospodarcza i bezrobocie (26 proc.) oraz opieka zdrowotna (26 proc.). Kolejne miejsca zajmują sytuacja mieszkaniowa (20 proc.), ochrona środowiska i zmiana klimatu (19 proc.) oraz system edukacji (18 proc.).

Jednocześnie 29 proc. Europejczyków wymienia gospodarkę, sprawiedliwość społeczną i zatrudnienie jako jedne z najważniejszych dla przyszłości Europy kwestii, a po nich najbardziej liczą się ochrona środowiska i zmiana klimatu (24 proc.), edukacja, kultura, młodzież i sport (24 proc.), demokracja, wartości i prawa oraz praworządność (21 proc.), opieka zdrowotna (21 proc.), bezpieczeństwo i obrona (20 proc.) oraz kwestie związane z migracją (19 proc.).

Zaufanie do władz regionalnych i lokalnych jest nadal wysokie, podobnie jak zaufanie do UE. 58 proc. respondentów ma zaufanie do władz regionalnych i lokalnych, a 38 proc. nie ma takiego zaufania. Podobne proporcje można zaobserwować w przypadku zaufania do UE.

Większość Europejczyków pozostaje optymistyczna. 66 proc. z nich jest nastawionych optymistycznie co do przyszłości swojego regionu, a 32 proc. jest nastawionych pesymistycznie. Jednocześnie 55 proc. optymistycznie ocenia przyszłość UE, a 42 proc. jest w tej kwestii pesymistycznych.

Badanie pokazuje również, że większość Europejczyków (47 proc.) nadal ma pozytywny obraz UE, podczas gdy 21 proc. ma negatywne wyobrażenia, a w przypadku 30 proc. są one neutralne.

Badanie Eurobarometr Flash „Opinia publiczna w regionach UE” jest przeprowadzane co trzy lata na szczeblu regionalnym i pokazuje szczegółowy obraz opinii panujących wśród obywateli. Omawiane badanie przeprowadzono między 11 stycznia i 15 lutego 2024 r. W tym celu w 194 regionach przeprowadzono nieco ponad 62 tys. (62 091) wywiadów.

 

Źródło informacji: Komisja Europejska

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!