Scroll Top
euro zegar

Środki PROW były przewidziane na lata 2014-2020
Fot. Alexa z Pixabay

Środki PROW były przewidziane na lata 2014-2020
Fot. Alexa z Pixabay

Pieniędzy na dofinansowanie inwestycji publicznych na obszarach wiejskich jest za mało

Brak środków potwierdza minister rolnictwa Robert Telus, odpowiadając na interpelację poselską. Samorządy daremnie poniosły koszt opracowania dokumentacji projektów na ok. 250 mln euro.

„Czy istnieje możliwość zwiększenia limitów środków dostępnych dla samorządów województw na operacje typu <Gospodarka wodno-ściekowa> (finansowanych ze środków EURI) oraz <Budowa lub modernizacja dróg lokalnych> (finansowanych ze środków EFRROW) w ramach działania <Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich>?” – zapytała grupa posłów.

Posłowie pytali o możliwość zwiększenia limitu środków dostępnych dla samorządów województw na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (finansowanych ze środków EURI) oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (finansowanych ze środków EFRROW) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Jak wskazują, zmiany dotyczą m.in. zwiększenia alokacji na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” o kwotę w wysokości 100 mln euro – a to za mało o ponad 186 mln euro, jak można stwierdzić na podstawie już złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

Podobnie wyglądają operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, dla których zapotrzebowanie na projekty pozostające na listach rezerwowych wynosi 88,5 mln euro – podają posłowie i przypominają, że „samorządy gminne, składając wnioski o dofinansowanie omawianych projektów, poniosły już koszty opracowania dokumentacji. Biorąc pod uwagę presję cenową oraz wysokie obciążenie pracą instytucji płatniczej, baza tych wniosków stanowi dziś potencjał ponad 250 mln euro do kontraktacji środków w ramach programu”.

Odpowiedź ministra Telusa potwierdza ogromne zapotrzebowanie, jak również to, że „na obecnym etapie nie istnieje możliwość zwiększenia limitów środków dostępnych dla samorządów województw na operacje typu: <Gospodarka wodno-ściekowa> (finansowanych ze środków EURI) oraz <Budowa lub modernizacja dróg lokalnych> (finansowanych ze środków EFRROW) w ramach działania <Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich>. Pragnę jednak podkreślić, że MRiRW stale monitoruje poziom wykorzystania środków w poszczególnych instrumentach wsparcia PROW 2014–2020, uwzględniając również aktualny stan wdrażania instrumentów wsparcia realizowanych ze środków EURI. Dalsze decyzje w zakresie potencjalnych przesunięć pomiędzy budżetami poszczególnych instrumentów wsparcia podejmowane będą po zakończeniu aktualnie trwających naborów wniosków i uzyskaniu szacunkowych danych odnośnie oczekiwanego poziomu kontraktacji środków” – zapewnił minister.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!