Scroll Top
bulldozer-gbe2eb881f_1920

Cała S17 między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 140 km.
Fot. Siggy Nowak z Pixabay

Cała S17 między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 140 km.
Fot. Siggy Nowak z Pixabay

Rusza realizacja drogi ekspresowej do granicy polsko-ukraińskiej

Drogi ekspresowe S17 wraz z S12 i S19 na terenie woj. lubelskiego stanowić będą zasadniczy szkielet tras o dużej przepustowości, łączących kluczowe ośrodki gospodarcze kraju z największymi miastami Polski Wschodniej.

Ministerstwo Infrastruktury informuje w komunikacie:

28 listopada 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 w województwie lubelskim: Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Tym samym cała droga ekspresowa z Zamościa do granicy z Ukrainą w Hrebennem jest już w realizacji. Umowa na zaprojektowanie i budowę prawie 13 km odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe została podpisana 14 października br.

– Droga ekspresowa S17 to trasa niezwykle istotna dla Polski Wschodniej, a ostatnio, w wyniku haniebnej napaści Rosji na Ukrainę, jest kluczowa także dla wymiany gospodarczej z naszymi wschodnimi sąsiadami. Dzięki nowej trasie znacząco poprawią się warunki transportowe, co dla mieszkańców województwa lubelskiego i Zamojszczyzny oznacza poprawę bezpieczeństwa i większy komfort podróżowania – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za wybudowanie ok. 36 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Zamość – Tomaszów Lubelski

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie po wschodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 17. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para miejsc obsługi podróżnych Krynice oraz obwód utrzymania drogi. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. Planowanych jest 19 obiektów inżynierskich, w tym m.in. cztery estakady, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt dużych i średnich.

Ten odcinek zrealizuje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł.

Tomaszów Lubelski – Hrebenne

Odcinek będzie miał 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 11 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, most, pięć wiaduktów oraz dwa przejścia dla zwierząt.

Wykonawcą zadania o wartości 598,2 mln zł będzie firma Budimex.

S7 z Warszawy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne to ważny fragment całego ciągu S17: Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12 i S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia).

Drogi ekspresowe S17 wraz z S12 i S19 na terenie woj. lubelskiego stanowić będą zasadniczy szkielet tras o dużej przepustowości, łączących kluczowe ośrodki gospodarcze kraju z największymi miastami Polski Wschodniej.

Cała S17 między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 140 km. Obecnie na etapie prac przygotowawczych jest pięć odcinków S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości ok. 67 km. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich: Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Dla pozostałych dwóch Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!