Scroll Top
konferencja

Fot. Biuro prasowe W4UA Summit

Fot. Biuro prasowe W4UA Summit

Jak odbudować Ukrainę?

Złożona sytuacja humanitarna, polityczna i gospodarcza na świecie, spowodowana rosyjską agresją na Ukrainę, jest jednym z wiodących tematów dwudniowego szczytu World for Ukraine, który rozpoczął się 28 września br. w G2A Arenie w Rzeszowie-Jasionce.

Szczyt W4UA to inicjatywa, która ma na celu integrację różnych podmiotów, w tym przedstawicieli rządów i samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy aktywnie wspierają Ukrainę w jej drodze do wolności i odbudowy. Stąd motto tegorocznego wydarzenia: The Roadmap to Freedom and Recovery. Wśród tematów, które zostaną omówione na wydarzeniu, szczególne miejsce zajmują zagadnienia gospodarcze, m.in. wsparcie uchodźców, pokonywanie barier dostępu do rynku ukraińskiego dla firm budowlanych, kryzys energetyczny czy kwestie zrównoważonego rozwoju.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 10 milionów Ukraińców – mężczyzn, kobiet i dzieci – znalazło schronienie w innych krajach. Chociaż wielu z nich zdecydowało się na powrót po ustabilizowaniu sytuacji, znaczna liczba pozostaje za granicą. Duża grupa przemieszcza się między ojczyzną a krajami oferującymi pracę, redefiniując tradycyjne rozumienie statusu uchodźcy i przyszłości diaspory. Problem ten zostanie poruszony podczas panelu „Wzmocnienie pozycji społeczności uchodźców – wykorzystanie potencjału gospodarczego i promowanie integracji”.

– Od początku wojny na Ukrainie polski biznes zrobił bardzo dużo dla wsparcia tego kraju, a przede wszystkim jego mieszkańców. Daje nam to potężny kapitał społeczny oraz zaufanie mieszkańców tego kraju, na to wszystko nakłada się bliskość kulturowa i językowa. Nasze zaangażowanie umożliwia nam odegranie ważnej roli w odbudowie Ukrainy, ale musimy je zacząć planować już dzisiaj. Poprzez współpracę i aktywne zaangażowanie różnorodnych podmiotów możemy stworzyć potężną siłę. Zgromadzenie tak wielu aktorów w jednym miejscu, w Jasionce na szczycie W4UA daje nadzieję, że to się uda – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Szczyt World for Ukraine 2023 poruszy także temat kryzysu energetycznego oraz odporności ukraińskiej infrastruktury. Panel z tego zakresu poprowadzi Anastasyia Shapochkina, szefowa Eastern Circles – think tanku, który pomaga kształtować decyzje polityczne i biznesowe, a także akademickie. W ożywionej dyskusji na temat przyszłości bezpieczeństwa energetycznego dołączą do niej: Andrzej Wrębiak (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), Olena Lapenko (DiXi Group), Bolesław Palac (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz Galyna Petrushka reprezentująca sektor energetyczny Lwowa (PJSC Lvivoblenergo).

Na skutek trwającej od niemal półtora roku rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę tysiące organizacji pozarządowych kontynuują swoje wysiłki, zapewniając produkty pierwszej pomocy, produkty medyczne, pomoc psychologiczną oraz schronienie osobom dotkniętym wojną. Ich wysiłki nie byłyby możliwe, gdyby nie dotacje płynące z instytucji rządowych i środków prywatnych.

– Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała jeden z największych kryzysów humanitarnych naszych czasów. Jest to moment, w którym wszyscy, niezależnie od narodowości, powinniśmy jednoczyć się i działać, aby wesprzeć ludzi cierpiących w wyniku tego konfliktu. Światowa społeczność biznesowa może odegrać znaczącą rolę we wspieraniu Ukrainy w tym trudnym okresie. Nasza organizacja od drugiego dnia wojny jest obecna w Ukrainie, dlatego wiemy, że działając wspólnie, możemy nie tylko pozyskać niezbędne środki, ale także wykorzystać nasze zasoby i ekspertyzy, aby wesprzeć Ukrainę na jej drodze do odbudowy. Jedność biznesu i organizacji pozarządowych może przynieść realną zmianę – widzimy to na co dzień, m.in. w Turcji, Maroko i Libii, gdzie obecnie aktywnie wspieramy społeczność lokalną – powiedział Michael Capponi, założyciel i prezes Global Empowerment Mission, amerykańskiej organizacji charytatywnej niosącej pomoc osobom poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych i kryzysów humanitarnych.

Uczestnicy konferencji będą również zachęcani do podpisania Kodeksu postępowania organizacji działających w Ukrainie, regulującego działania pomocowe w tym kraju. Wśród zasad, które znalazły się w kodeksie, jest pełna transparentność w odniesieniu do członków zarządu danej organizacji i wszelkich osób w nią zaangażowanych, w tym przeciwdziałanie jakimkolwiek przejawom nieuczciwych działań noszących znamiona korupcji.

– Kodeks postępowania to narzędzie, które przynosi wiele korzyści. Może pomóc w budowaniu reputacji organizacji charytatywnej i pokazać darczyńcom, że wyznajesz te same wartości, co oni – mówi Olena Nikolaienko z fundacji Future for Ukraine. – Musimy zwiększyć świadomość znaczenia takiego dokumentu – kodeks wyznacza naszą ścieżkę działania, jednocześnie podkreślając, że każda podejmowana przez nas aktywność odzwierciedla niezachwianą uczciwość naszej misji.

Obecni na wydarzeniu praktycy biznesu, eksperci prawa międzynarodowego oraz profesjonaliści z izb handlowych wypowiedzą się również, w jaki sposób zasady środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG) mogą leżeć u podstaw odbudowy Ukrainy. Ponieważ Ukraina tworzy przestrzeń dla innowacyjnych rozwiązań, panel „Zrównoważona odbudowa – strategie ESG i rozwiązania biznesowe” rzuci również światło na to, w jaki sposób globalni interesariusze mogą wspólnie przyczynić się do powstania nowoczesnej, odpornej, zrównoważonej i silnej gospodarczo Ukrainy.

Konferencja, która rozpoczęła się dzisiaj, jest dostępna również dla użytkowników online.

 

O W4UA

Druga edycja szczytu World For Ukraine (W4UA) odbywa się 28-29.09.2023 r. w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce. Wydarzenie powstało z myślą o integracji licznych interesariuszy, którzy odgrywają kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy. W pierwszej edycji szczytu W4UA wzięło udział niemal 1500 uczestników, reprezentujących ponad 100 organizacji pozarządowych z całego świata, a także reprezentantów władz, samorządów i biznesu z Ukrainy, Polski i wielu innych państw.

W4UA Summit jest unikalnym wydarzeniem ze względu na inkluzywność oraz międzynarodowy charakter. Wstęp na szczyt jest bezpłatny. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty do uczestnictwa.

 

 

Źródło informacji: Biuro prasowe W4UA Summit; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!