Scroll Top
Spotkanie w MRiRW (fot. MRiRW)

Spotkanie wiceministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w MRiRW
fot. MRiRW

Spotkanie wiceministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w MRiRW
fot. MRiRW

Jak zorganizować tranzyt zboża z Ukrainy?

Sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski przyjął wiceministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Markijana Dmytrasewycza.

Spotkanie było poświęcone sprawie tranzytu produktów rolnych z Ukrainy przez terytorium Polski.

Stanowisko strony polskiej

Wiceminister Romanowski zadeklarował, że strona polska będzie dalej wspierać Ukrainę na arenie międzynarodowej. Jednocześnie zauważył, że ukraińskie zboże powinno przede wszystkim być przewożone tranzytem przez terytorium Polski, a nie pozostawać w naszym kraju. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na zaopatrzenie w ukraińskie zboże krajów najbardziej potrzebujących i przyczyni się do wzmocnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Wiceminister Romanowski podkreślił, że wsparcie udzielane przez Polskę Ukrainie w wywozie produktów rolnych nie może powodować zakłóceń na rynku wewnętrznym i stanowić zagrożenia dla polskich producentów oraz konsumentów.

Polski wiceminister zwrócił także uwagę na przypadki nadużyć ze strony nierzetelnych przewoźników. Przypomniał, że w związku z nieprawidłowościami w handlu zbożem przeznaczonym na cele techniczne polski resort rolnictwa zdecydował o wzmocnieniu nadzoru nad zbożem trafiającym do naszego kraju z Ukrainy.

Stanowisko strony ukraińskiej

Wiceminister Dmytrasewycz podziękował za wsparcie, jakie strona ukraińska otrzymuje ze strony polskiej, także w zakresie przewozu towarów rolnych.

Zgodził się, że wszelkie przypadki nadużyć powinny być jak najszybciej wyjaśniane i zadeklarował pełną współpracę w tym zakresie. Ponadto poinformował, że strona ukraińska chce usprawnić przewozy tranzytowe zbóż w celu ich dalszego transportu do krajów trzecich, także przez polskie porty morskie.

Wiceministrowie zgodzili się kontynuować rozmowy techniczne w tym zakresie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!