Scroll Top
premier Fot. gov.pl

Fot. gov.pl

Fot. gov.pl

Premier Mateusz Morawiecki: chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy

Przyszłość Polski jest dla naszego rządu kluczowa. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kwestie najważniejsze dla naszej ojczyzny ujęte w “Dekalogu polskich spraw”.

Tematy obejmują zakres obronności i bezpieczeństwa Polski, współpracy międzynarodowej oraz polskiej wsi, ochrony środowiska i dziedzictwa narodowego. To kolejne kanony zaproponowane przez szefa rządu w ramach “Dekalogu polskich spraw”, który uwzględnia także propozycje dotyczące: spraw gospodarczych, kwestii społecznych oraz zmian w edukacji i ochronie zdrowia. To łącznie 10 kanonów, na podstawie których ma powstać “Koalicja Polskich Spraw” dla dobra przyszłości Polski.

Inwestujemy w bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców

Rząd dba o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne rozwiązania, które będą istotne dla przyszłości Polski. Pierwszy z zaprezentowanych dzisiaj obszarów dotyczy silnej armii i służb mundurowych. Szef rządu omówił także dalszą współpracę w ramach sojuszów międzynarodowych.

– Bezpieczeństwo zawsze było dla nas nadrzędnym priorytetem. Chcieliśmy uczynić z Polski państwo najbardziej bezpieczne w Europie. Sądzę, że do tego celu przybliżyliśmy się istotnie – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Silna armia i bezpieczna Polska:

kontynuacja programu modernizacji armii; przeznaczanie 4 proc. PKB na obronność; 50 proc. wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach zbrojeniowych; program budowy bezpieczeństwa ludności cywilnej; utrzymanie i rozwój odtworzonych w ostatnich latach jednostek wojskowych; powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych – wojsk bezzałogowych; kontynuacja modernizacji i poprawy warunków pracy przedstawicieli służb Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych; szkoła i kursy z cyberbezpieczeństwa dla Polaków.

Sojusze międzynarodowe:

strategiczna współpraca z USA w dziedzinie wojskowej, energetycznej i gospodarczej; wzmocnienie naszego głosu w UE poprzez pokazanie jedności narodowej w sprawach najważniejszych i dążenie do porozumienia z UE w sprawach nas dzielących; brak zgody na zmianę traktatów o UE, które będą ograniczać Polsce prawo weta; utrzymanie sprzeciwu Polski wobec przymusowej relokacji migrantów; wsparcie dla Ukrainy walczącej z Rosją i utworzenie formatu konsultacyjnego państw Trójmorza w ramach UE; współpraca w ramach państw bałtyckich, szczególnie w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa ze strony Rosji.

Wiemy, że polską armię należy modernizować i uzbrajać. Przeznaczamy na ten cel rekordowe środki. W 2024 r. zaplanowaliśmy, że wydatki na rozwój polskiej armii wyniosą do 4,2 proc. PKB. Jesteśmy wśród liderów sojuszu NATO pod względem wydatków na obronność.

Rozwiązania dla polskiej wsi

Wspieramy polską wieś i rolników. Ich praca zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe, a ostatnie lata udowodniły jego istotę – m.in. w trakcie kryzysów związanych z COVID-19. Wieś jest sercem Polski. Rolnicy od lat mogą liczyć na nasze wsparcie. Dbaliśmy o dopłaty do nawozów, ale i rekompensaty związane ze stratami, które spowodowały klęski żywiołowe.

Wieś sercem Polski:

program Lokalna Półka; obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach; fundusz stabilizacyjny dla rolników, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi; uproszczenie prawa budowlanego dla gospodarstw rolnych; kontynuacja wielkiego programu budowy dróg, chodników, wodociągów, kanalizacji i miejsc świadczenia usług publicznych na polskiej wsi (Program Inwestycji Strategicznych); wsparcie dla młodych drużyn OSP i program modernizacji remiz strażackich.

Ochrona środowiska i dziedzictwo narodowe

Ochrona środowiska to również istotny obszar polityki naszego rządu. Musimy działać na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Chcemy, żeby Polska była suwerenna energetycznie.

Piękna i czysta Polska:

budowa nowych elektrowni szczytowo-pompowych; profesjonalny i opłacalny dla klientów system kaucyjny; rozwój fotowoltaiki na budynkach publicznych oraz ich termomodernizacja; rozwój biogazowni; całkowity zakaz wycinek najcenniejszych polskich lasów; koniec z betonozą.

– Trzeba zamknąć propozycję tym dziesiątym kanonem – to nasze dziedzictwo i nasza kultura. Powołaliśmy dziesiątki nowych muzeów, nowych centrów regionalnych. Kochamy polską historię, polską kulturę, polską wiarę – podkreślił szef rządu.

Dziedzictwo narodowe:

sieć nowoczesnych muzeów; renowacja i odbudowa historycznych dzielnic miast; system promocji polskiej kultury oraz polskich szkół za granicą; ustawa o zawodzie artysty; wsparcie kultury w Polsce lokalnej; cyfrowa wypożyczalnia Biblioteki Narodowej.

Wcześniejsze propozycje z “Dekalogu polskich spraw”

– “Dekalog polskich spraw”, to jest coś daleko więcej niż oferta polityczna. To jest jednocześnie pewien fundament, na którym chcemy budować przyszłość polityczną Polaków – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W ostatnim czasie Prezes Rady Ministrów przedstawił także postulaty z zakresu spraw gospodarczych, kwestii społecznych oraz zmian w edukacji i filarze zdrowia.

Tarcza i stabilność dla polskich małych i średnich firm:

wakacje ZUS-owskie dla małych firm w trudnej sytuacji ekonomicznej; płatność VAT po opłaceniu faktury; stworzenie stałego mechanizmu „Tarczy dla Firm” dla podmiotów z problemami, które wynikają z niezawinionej, trudnej sytuacji na rynku (jak COVID-19 czy po wybuchy wojny na Ukrainie); przejrzystość w tworzeniu prawa (odpowiednie vacatio legis dla zmian podatkowych).

Ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne:

kontynuacja inwestycji rozwojowych: CPK, terminal kontenerowy w Świnoujściu, budowa elektrowni atomowych; gruntowna modernizacja energetycznych sieci przesyłowych; Krajowy Program Mieszkaniowy; Program Modernizacji, Ekologizacji Osiedli z wielkiej płyty.

Wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji gospodarki:

stały wzrost płacy minimalnej i osiągnięcie pułapu 10 000 zł średniego wynagrodzenia; dotacja 70 000 zł na start przy założeniu działalności gospodarczej z Urzędu Pracy; ustawa o równych płacach kobiet i mężczyzn; do wysokości pensji minimalnej bez podatku; skokowy rozwój inwestycji prosumenckich.

Sprawy społeczne:

żłobek lub klub w każdej gminie z bezpłatnym miejscem dla dzieci; dodatkowy urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka; emerytury stażowe; emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej; emerytura wdowia; Ogólnopolska Karta Seniora wzorowana na Karcie Dużej Rodziny.

Edukacja:

zwiększenie wydatków na edukację i szkolnictwo wyższe do 6% PKB; znaczące zwiększenie i zmiana sposobu wynagrodzenia nauczycieli poprzez przejście na nowy system pracy (średnia podwyżka min. 30%); wyższe wynagrodzenie na uczelniach wyższych, docelowo 2% PKB na naukę w ciągu 6 lat; co najmniej 5 godzin języka obcego już w szkole podstawowej i matura równoznaczna z certyfikatem językowym na poziomie B2.

Zdrowie:

realizacja docelowego punktu 7 proc. na zdrowie zgodnie z ustawą PiS w 2027 roku; szybka eRejestracja do lekarza (podobnie jak do szczepień na COVID); Fundusz Modernizacji Szpitali Powiatowych; wprowadzenie Bonu Rodzicielskiego dla rodzin, które borykają się z problemami prokreacyjnymi. To rodzice zdecydują na co przekazać środki z bonu: leki, zabiegi, procedury itd.

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!