Scroll Top
budowa majster

Są ułatwienia w prowadzeniu budowy.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Są ułatwienia w prowadzeniu budowy.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Deregulacja prawa budowalnego ustawa uchwalona przez Sejm

Zwiększa się katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Sprawna budowa budynków jednorodzinnych na własne potrzeby, domy o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę – to najważniejsze cele nowelizacji prawa budowlanego uchwalonej przez Sejm.

– Rozszerzamy katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Znajdą się w nim m.in. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 m2. W praktyce oznacza to, że budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Dom bez pozwolenia

Zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu. Pozostanie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Tym samym taki dom musi być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu.

– Takich właśnie domów buduje się w naszym kraju najwięcej. Dlatego z mojej inicjatywy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi konkurs architektoniczno-budowlany na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych do 31 lipca br. Ocena zgłoszonych prac potrwa do 5 września br. W efekcie, jeszcze w tym roku zaoferujemy nowe, bezpłatne projekty do pobrania dla wszystkich chętnych – mówi minister Buda.

Zmiany w prawie budowlanym

– Uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego to jeden z priorytetów obecnego rządu. Dziś robimy kolejny krok w tym kierunku. Nowelizacja prawa budowlanego zmniejszy obciążenie zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Inne zmiany w uchwalonej ustawie:

  • Dalsze rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia, w tym przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń np. militarnych;
  • Umożliwienie uzyskiwania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
  • Zwiększenie zakresu uprawnień osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.

 

 

Źródło informacji: MRiT; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!