Scroll Top
budynek budowa

Budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 70 m2 (do dwóch kondygnacji), będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę.
Fot. Paul Brennan z Pixabay

Budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 70 m2 (do dwóch kondygnacji), będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę.
Fot. Paul Brennan z Pixabay

Dom bez formalności powyżej 70 metrów

MRiT informuje o kolejnym kroku w deregulacji prawa budowlanego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2, będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia.

– To kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dom bez formalności w praktyce

– Procedura budowy domów bez pozwolenia sprawdziła się. Dlatego chcemy całkowicie zrezygnować z pozwolenia na budowę przy budownictwie jednorodzinnym na własne cele mieszkaniowe. Ułatwiamy Polakom realizację marzeń o własnych czterech kątach. To szczególnie ważne dla młodych ludzi, młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej. Dzięki zmianom również większe rodziny, potrzebujące większej przestrzeni życiowej, będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury – mówi szef MRiT.

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą – w uproszczonej procedurze – wybudować na niej dom do 70 mkw. Polacy mogą już wybierać spośród 73 darmowych projektów domów do 70 m2 (po obrysie) dostępnych na stronie https://www.gunb.gov.pl/projekty-architektoniczno-budowlane

Dzięki najnowszym zmianom w prawie, już niedługo, także budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 70 m2 (do dwóch kondygnacji), będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to usprawni budowę budynków na własne potrzeby.

Zgodnie proponowanymi rozwiązaniami w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie. Do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku domów powyżej 70 mkw. będzie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Dalsza cyfryzacja procesu budowlanego

Projektowana ustawa pozwoli także na pełną cyfryzację w obowiązujących procedurach budowlanych. Inwestorzy otrzymają możliwość zgromadzenia i przedłożenia wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej. W organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego ograniczona zostanie więc liczba dokumentacji papierowej, a w konsekwencji dostęp do dokumentów będzie prostszy i łatwiejszy.

– Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne i informatyzację Zarówno inwestorzy, jak i organy administracji publicznej, ograniczą ilość przygotowywanej i gromadzonej dokumentacji papierowej, której dziś mamy olbrzymie ilości – tłumaczy minister Waldemar Buda.

Inne zmiany w prawie budowlanym

Projekt ustawy wprowadza też inne rozwiązania.

Najważniejsze to:

Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia o przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m2.

Dodanie w ustawie Prawo budowlane przepisu upoważniającego wydanie rozporządzenia, określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m2 oraz ich usytuowanie.

Usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.

Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wprowadzenie jednego dla całego kraju systemu teleinformatycznego służącego do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie, w tym utworzenie Bazy Projektów Budowlanych.

 

Źródło informacji: MRiT; PAP MediaRoom

Czytaj też:

Budynki gospodarcze i zbiorniki na wodę będą budowane „na zgłoszenie”? 

Posty powiązane

error: Content is protected !!