Scroll Top
leki mierzenie ciśnienia

System pobierania składki zdrowotnej powinien być w miarę jasny i jednolity dla wszystkich.
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

System pobierania składki zdrowotnej powinien być w miarę jasny i jednolity dla wszystkich.
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

PTG: Składka zdrowotna to parapodatek

Nie płacą składki zdrowotnej – i zwykle unikają CIT – wielkie firmy międzynarodowe. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie planowanych zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opowiada się za gruntowną reformą składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zaproponowano, aby zmiany zostały przeprowadzone na dwóch komplementarnych wobec siebie płaszczyznach. Po pierwsze, powinna istnieć możliwość całkowitego odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Po drugie, musi być ustalony górny limit kwotowy tej składki.

Obecnie funkcjonujący system PTG uważa za głęboko niesprawiedliwy, w szczególności wobec małych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Składka zdrowotna stała się de facto podatkiem, który uderza w osoby podejmujące ryzyko pracy na swoim. Ten parapodatek dotyka zwłaszcza tych zaczynających przygodę z biznesem (a więc często ludzi młodych) oraz najmniejszych (a zatem najsłabszych) przedsiębiorców.

Na podstawie doniesień medialnych można wnioskować, że rząd analizuje wprowadzenie zmian w składce zdrowotnej idących w kierunku jej zryczałtowania dla przedsiębiorców rozliczających się w modelach liniowym i skali podatkowej. Rozszerzenie grupy osób uprawnionej do skorzystania z takiego ryczałtu Polskie Towarzystwo Gospodarcze uważa za dobry, chociaż niewystarczający krok. Tym bardziej, że pojawiają się głosy o odmiennych wysokościach tego ryczałtu dla różnych progów dochodowych. PTG jest zdania, że system powinien być w miarę jasny i jednolity dla wszystkich. Zdaje sobie ono sprawę, że proponowane zmiany miałyby wejść w życiu dopiero w kolejnej kadencji sejmu, a więc na razie są to rozważania w dość mglistej perspektywie.

PTG zwraca też uwagę, że koszty wynikające z systemu ochrony zdrowia powinny w znacznie większym stopniu ponosić również wielkie firmy międzynarodowe, które działają w Polsce. Od wielu lat nie płacą one w Polsce podatku CIT w ogóle albo jedynie w symbolicznej wysokości. Dobrze znane są mechanizmy optymalizacji podatkowej, które pozwalają wykazywać notorycznie straty lub minimalne zyski. Co więcej, to właśnie te firmy głównie wymuszają na pracownikach przechodzenie na umowy o dzieło, w których składka zdrowotna w ogóle nie występuje.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jako związek pracodawców reprezentujący przedsiębiorców krajowych, jest zdania, że brak lub niedostateczne zmiany w składce zdrowotnej spowodują znaczne utrudnienia dla funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców, co w konsekwencji doprowadzić może do ryzyka bankructwa wielu podmiotów, a tym samym do poważnego uszczuplenia dochodów skarbu państwa. W perspektywie dużej podwyżki płacy minimalnej od 2024 r. oraz rosnących wydatków na cele społeczne istnieje więc groźba całkowitego załamania równowagi budżetowej.

 

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!