Scroll Top
euro ręka daje

Fot. moerschy z Pixabay

Fot. moerschy z Pixabay

MF: Spotkanie z prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Rozmowa dotyczyła wzmocnienia współpracy Polski z Bankiem oraz działań wspierających Ukrainę i inne kraje odczuwające skutki wojny i napływu uchodźców.

Ministerstwo Finansów informuje:

  • Minister finansów Magdalena Rzeczkowska spotkała się w Warszawie z Odile Renaud-Basso, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
  • Rozmowa dotyczyła wzmocnienia współpracy Polski z Bankiem oraz działań wspierających Ukrainę i inne kraje odczuwające skutki wojny i napływu uchodźców.
  • W spotkaniu z prezes EBOR uczestniczył również wiceminister finansów Artur Soboń.

Minister Rzeczkowska i prezes Renaud-Basso omówiły stan współpracy oraz potencjalne, przyszłe obszary wsparcia banku dla Polski. Z kolei prezes EBOR przedstawiła już podjęte oraz przyszłe działania wspierające Ukrainę i inne kraje odczuwające skutki wojny i napływu uchodźców.

Minister Finansów zaznaczyła, że relacje pomiędzy Polską i Bankiem są bardzo dobre, co jest szansą na jeszcze większą intensyfikację współpracy. Współpraca Polski z EBOR przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora prywatnego.

Na koniec 2022 r. łączna wielkość zaangażowania (w formie kredytów oraz udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach) EBOR w Polsce sięgnęła ok. 12,4 mld EUR (z czego ok. 96% w sektorze prywatnym). Wartość inwestycji w Polsce w 2022 r. wyniosła 990 mln EUR (w 2021 r. było to 598 mln EUR) w ramach 26 projektów. Były to głównie inwestycje w obszarach: sektor energetyczny (energia odnawialna), przemysł oraz sektor finansowy.

Aktualna strategia EBOR dla Polski na lata 2018-2023 definiuje priorytetowe obszary działania Banku w Polsce: wzmocnienie konkurencyjności poprzez innowacje, komercjalizację i silniejsze powiązania globalne, promocję zielonej transformacji oraz wzmocnienie odporności gospodarki przez rozwój i dywersyfikację rynków kapitałowych.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju istnieje od 1991 r., Polska jest jednym z członków-założycieli. Obecnie do Banku należy 71 państw, Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Głównym celem jego działalności jest przyspieszanie procesów przechodzenia do modelu gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej oraz w krajach członkowskich wybrzeża Morza Śródziemnego poprzez wspieranie efektywnych inicjatyw gospodarczych, zwłaszcza w sektorze prywatnym.

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!