Scroll Top
Ukraina UE flagi

Głównym tematem spotkania były wyzwania gospodarcze, wsparcie dla Ukrainy oraz reforma unii rynków kapitałowych.
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Głównym tematem spotkania były wyzwania gospodarcze, wsparcie dla Ukrainy oraz reforma unii rynków kapitałowych.
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

MF: spotkanie ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego

Ministrowie podkreślili, że ich wspólnym priorytetem jest wzmocnienie współpracy z Ukrainą w jej powojennej odbudowie.

Ministerstwo Finansów informuje:

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w spotkaniu ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego, wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji Christianem Lindnerem i Bruno Le Maire’em.

Głównym tematem spotkania były wyzwania gospodarcze, wsparcie dla Ukrainy oraz reforma unii rynków kapitałowych.

Dyskusja ministrów finansów Polski, Francji i Niemiec dotyczyła dwóch głównych obszarów polityki europejskiej.

Pierwszy poświęcony był obecnym wyzwaniom gospodarczym i priorytetom politycznym dla rządów oraz wsparciu dla Ukrainy. Ministrowie omówili główne wyzwania gospodarcze w odniesieniu do złagodzenia negatywnego wpływu wojny na Ukrainie na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

– Pomimo względnej bliskości strefy działań wojennych, polska gospodarka okazała się wysoce odporna na negatywne wstrząsy zewnętrzne. W takich okolicznościach Polska zaczęła być postrzegana przez inwestorów jako jedna z najkorzystniejszych lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych (w ramach tzw. reshoringu i nearshoringu). W 2022 r., w reakcji na szok energetyczny, wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, zapewniając obniżone stawki VAT na szeroką gamę produktów: energię elektryczną, ciepło, gaz, paliwa, żywność i nawozy – powiedziała minister Rzeczkowska.

Jak dodała: – Głównym celem kształtowania polityki powinno być utrzymanie stabilności makroekonomicznej. Nie należy jednak zapominać o wyzwaniach przed którymi stoimy, przede wszystkim wynikających z konieczności zwiększania wydatków na cele militarne, również w kontekście dyskusji nad nowymi regułami unijnymi.

Ministrowie podkreślili również, że ich wspólnym priorytetem jest wzmocnienie współpracy z Ukrainą w jej powojennej odbudowie.

– Musimy nadal wspierać Ukrainę w każdym wymiarze: politycznym, gospodarczym, wojskowym i ułatwiać jeszcze ściślejszą współpracę z UE, a także odbudowę. Wszystkie te działania powinny być zakotwiczone w procesie akcesyjnym – powiedziała minister Rzeczkowska.

Drugi obszar rozmów ministrów dotyczył reformy unii rynków kapitałowych (CMU). Głębokie i płynne rynki kapitałowe są podstawą dynamicznych gospodarek. W tym kontekście 8 lat temu uruchomiono inicjatywę CMU, w szczególności w celu zapewnienia europejskim przedsiębiorcom nieograniczonego dostępu do kapitału na inwestycje w przyszłość kontynentu. Nie bez znaczenia pozostają inwestycje publiczne, które otwierają drogę dla sektora prywatnego w niektórych obszarach przyczyniając się do rozwoju globalnych innowacji.

– W UE powinniśmy wzmocnić nasze działania przeciwko inicjatywom, które prowadzą do fragmentacji wspólnego rynku. Dobrze funkcjonujący wspólny rynek może zwiększyć korzyści skali, ułatwić specjalizację, a tym samym przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm w UE – powiedziała minister Rzeczkowska.

Ministrowie finansów wzięli również udział w uroczystej ceremonii składania wieńców przy tablicy w niemieckim obozie koncentracyjnym Buchenwald, w którym w latach 1937-1945 Niemcy więzili ok. 250 tys. osób, z których zmarło lub zostało zamordowanych 56 tys.

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!