Scroll Top
euro

Fot. A. Debus z Pixabay

Fot. A. Debus z Pixabay

Wspólny list ministrów rolnictwa do KE

Ministrowie rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier przekazali dziś do Komisji Europejskiej wspólny list w sprawie koniecznych do podjęcia działań celem przeciwdziałania zakłóceniom rynkowym w krajach członkowskich UE, które ponoszą ciężar skutków zwiększonego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy.

List został skierowany do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza UE ds. handlu Valdisa Dombrovskisa, oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Główny problem

Ministrowie Rolnictwa ponownie zwracają uwagę na narastający import produktów rolnych z Ukrainy, powodujący poważne zakłócenia na rynkach i szkody dla unijnych producentów rolnych, zwłaszcza w krajach członkowskich graniczących lub położonych w pobliżu granicy z Ukrainą. Podkreślają, że nie zgadzają się na sytuację, w której cały ciężar zagospodarowania zwiększonego importu spoczywa tylko na kilku krajach członkowskich UE.

Odpowiedź na propozycję KE

Sygnatariusze listu zauważają, że przedstawiona przez Komisję Europejską  propozycja nadzwyczajnego środka ochronnego, polegającego na dopuszczeniu importu wyłącznie w celu tranzytu do pozostałych państw UE i reszty świata, nie powinna ograniczać się do pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika.

Sygnatariusze listu postulują o rozszerzenie zakresu o dodatkowe produkty. Ponadto obowiązywanie tych środków powinno być zagwarantowane również po wygaśnięciu obecnego rozporządzenia w sprawie autonomicznych środków handlowych (ATM). Wycofanie tych środków może być rozważane dopiero po przywróceniu stabilności rynkowej w krajach graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą.

Apel ministrów

List zawiera także apel o jak najszybsze zakończenia toczących się prac nad drugim pakietem wsparcia z rezerwy rolnej dla krajów członkowskich graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą i jego wdrożenie bez zbędnej zwłoki.

Propozycje ministrów

Ministrowie proponują szereg innych, równoległych działań – łagodzących obecne trudności lub zapobiegjących podobnym trudnościom w przyszłości, takich jak:

  • wprowadzenie mechanizmu wsparcia, aktywowanego automatycznie w przypadku wzrostu ponad założony poziom importu danego produktu z Ukrainy;
  • opracowanie propozycji wspólnego unijnego rozwiązania, które zapewniłoby zakup ukraińskiego zboża – i w razie potrzeby również innych produktów rolnych – celem przekazania krajom rozwijającym się zagrożonym pod względem bezpieczeństwa żywnościowego;
  • przygotowanie propozycji instrumentu, który będzie zachęcał do wywozu towarów ukraińskich już obecnych w graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy państwach członkowskich;
  • wprowadzenia możliwości egzekwowania dostarczania towarów do deklarowanych w zgłoszeniach tranzytowych miejsc przeznaczenia w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności.

Posty powiązane

error: Content is protected !!