Scroll Top
rzeka

Fot. Atrix99 z Pixabay

Fot. Atrix99 z Pixabay

MI: Zbiornik Rzeszów pomieści więcej wody

Głównym celem zadania była poprawa warunków retencjonowania wody w Zbiorniku Rzeszów.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Zakończyła się realizacja zadania pn. “Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”. Dzięki inwestycji objętość zbiornika wzrosła dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 1,2 mln m3.

– Z dna Zbiornika Rzeszów wydobyto i zagospodarowano osady o objętości 0,72 mln tys. m3. W ten sposób rozwiązaliśmy problem jego stopniowego zanikania. Dzięki temu będzie mógł służyć mieszkańcom Rzeszowa przez kolejne dziesięciolecia – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Głównym celem zadania była poprawa warunków retencjonowania wody w Zbiorniku Rzeszów. Zarastanie koryta Wisłoka i czaszy zbiornika prowadziło do zmniejszania jego powierzchni, a odkładające się osady denne zmniejszały jego głębokość. Przekładało się to na szereg negatywnych konsekwencji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz warunków życia roślin i zwierząt.

Historia prac

Prace rozpoczęły się w październiku 2019 roku.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I obejmował obszar o długości 1,1 km od zapory w górę rzeki, natomiast etap II realizowany był na długości kolejnych 3 km, w całości objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000.

Nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z odmulaniem Zbiornika Rzeszów czuwał nadzór przyrodniczy, a zasady prowadzenia robót ustalił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Usuwanie osadów prowadzone było mechanicznie. Prace odmuleniowe wykonywane były bez obniżania lustra wody i nie wpływały negatywnie na pracę stopnia wodnego Rzeszów związaną z piętrzeniem wody. Dominującym składnikiem usuwanych osadów był materiał mineralny. Odbiór robót nastąpił w grudniu 2022 r.

Wykonawcą robót do września 2020 r. było Konsorcjum: Lider EFB Partner z Serocka, Partner: PBW Warszawa. Od listopada 2020 r. prace realizowała firma Transpol Lider Sp. z o.o. sp. k. z Łojewa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 70,5 mln zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 42 mln zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!