Scroll Top
historia połączy pokolenia

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne pozwolą na integrację pokoleń
Fot. Tania Van den Berghen z Pixabay

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne pozwolą na integrację pokoleń
Fot. Tania Van den Berghen z Pixabay

KGW zbudują „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne”

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 15 tys. zł, natomiast maksymalna – 500 tys. zł. Mogą o nią wystąpić organizacje pozarządowe, np. KGW, uniwersytety trzeciego wieku.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które wspierają integrację międzypokoleniową opartą na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz promują uczenie się przez całe życie i kształtowanie koncepcji związanych z rozwojem osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym – od tej informacji poseł Barbara Dziuk zaczęła zadawanie w Sejmie pytania  w sprawie nowego programu ministra edukacji i nauki „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, kierowane do ministra edukacji i nauki.

Poseł pytała o budżet przeznaczony na ten program i maksymalną kwotę dofinansowania, oraz o to, kto może ubiegać się o dofinansowanie i od kiedy można składać wnioski.

Okazję do prezentacji programu skrzętnie wykorzystał Włodzimierz Bernacki, wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Jak stwierdził, program nawiązuje do innych już realizowanych i ma służyć budowaniu realnych więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami.

– To jest fundament tak naprawdę naszej przyszłości, kojarzenia i przekazywania pewnych określonych systemów wartości z pokolenia na pokolenie – stwierdził. Jeśli chodzi o ogólną kwotę przeznaczoną na ten program, to jest to kwota blisko 20 mln zł, dokładnie 19 700 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, o które można się ubiegać, to minimalna kwota dofinansowania wynosi 15 tys. zł, natomiast maksymalna – 500 tys. zł.

Efektem mają być centra, które staną się – jak mówił wiceminister – punktami na mapie wspólnotowej Polski.

– Chodzi o punkty, w których pokolenia młodych Polaków, tych, którzy wchodzą w świat edukacji, będą skojarzone wprost z pokoleniami starszymi. To jest tak, że długość trwania jednego pokolenia liczy się średnio jako 25 lat. Tym samym zyskujemy taką oto perspektywę, że uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość kontaktu nie tylko ze swoimi rodzicami czy dziadkami, bo z tymi przecież mają kontakt na co dzień, ale przede wszystkim z wybitnymi osobistościami czy osobistościami, które są istotne i ważne dla danej małej ojczyzny. Chodzi o tych, którzy walczyli o niepodległość w czasach komuny, w czasach PRL-u, ale również o tych, którzy walczyli o niepodległość w czasie II wojny światowej. Bardzo ważne jest też budowanie pamięci historycznej. Pamięć historyczna to nie tylko to, co zawiera się w podręczniku, ale pamięć historyczna, ta najmocniejsza, to jest pamięć o osobach i o działaniach, bardzo konkretnych działaniach w przestrzeni lokalnej.

Budowaniem owych centrów zajmą się organizacje pozarządowe.

– Ale z naszego punku widzenia, z punku widzenia ministra edukacji i nauki, ważnymi organizacjami będą w tym wypadku harcerze, ale również koła gospodyń wiejskich czy inne struktury, które są bardzo mocno osadzone właśnie w tym życiu wspólnotowym.

Program ruszył 30 sierpnia, wnioski można zgłaszać do 23 września 2022 r. Dopytywany o to, kto w szczególności może składać wnioski, wiceminister oświadczył:

– Chodzi o wszystkie organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość czy podmiotowość, a więc tę zdolność również nie tylko w tym wypadku do składania wniosków, ale później do ich rozliczania. To też jest ważne, o tym nie mówiłem, ale te środki powinny być wykorzystane do końca tego roku kalendarzowego.

Celem „Międzypokoleniowych Centrów Edukacyjnych” jest integracja pokoleń.

– Tworzenie takich centrów to jest uświadomienie sobie, że tworzymy jedną wielką wspólnotę i powinniśmy mieć świadomość nie tylko współistnienia, ale rzeczywiście współpracy i przekazywania doświadczenia ze strony starszych w kierunku młodszych, ale też uczenia młodych wielkiego szacunku, jednocześnie takiej zdolności empatii i myślenia tymi kategoriami, które są właściwie dla ludzi już w wieku podeszłym – wyjaśniał wiceminister.

Wnioski z załącznikiem – statutem, opatrzony przez wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną (zgodnie z reprezentacją) podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – trzeba przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ministra.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!