Scroll Top
euro gwiazdki

Na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

II rewizja KPO przekazana do Komisji Europejskiej

Rząd Polski 30 kwietnia 2024 r. przesłał do Komisji Europejskiej II rewizję KPO, która zakłada m.in. zwiększenie o 600 mln EUR środków na rzecz wsparcia polskiego sektora rolno-spożywczego i wydłużenie czasu na realizację inwestycji.

Inwestycje o przedłużonym terminie realizacji

II rewizja KPO zakłada wydłużenie czasu na realizację następujących inwestycji:

– na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (A1.4.1);

– w rozbudowę potencjału badawczego (A2.4.1).

Przeznaczenie dodatkowych środków

Uzyskane w ramach II rewizji KPO dodatkowe środki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przeznaczyć na:

– wsparcie dla rolników na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0;

KPO: rolnictwo 4.0 – wyższa kwota przeznaczona na nabór wniosków

– wsparcie dla rolników i rybaków na rozpoczęcie lub rozwój działalności z zakresu przetwórstwa oraz dodatkowe inwestycje w rozwój lub transformację gospodarstw rolnych;

– zwiększenie środków na projekty zgłoszone do objęcia wsparciem w ramach naboru dotyczącego budowy lub modernizacji centrów magazynowo-dystrybucyjnych i rolno-spożywczych rynków hurtowych;

– zwiększenie środków na projekty zgłoszone do objęcia wsparciem przez MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego;

– wsparcie dla ODR-ów i szkół rolniczych na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0.

Kolejne kroki

Na 16 lipca 2024 r. zaplanowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), a na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!