Scroll Top
euro

O 10 proc. kosztów kwalifikowanych rośnie możliwy poziom wsparcia na wprowadzanie do obrotu produktów.
Fot. WikimediaImages z Pixabay

O 10 proc. kosztów kwalifikowanych rośnie możliwy poziom wsparcia na wprowadzanie do obrotu produktów.
Fot. WikimediaImages z Pixabay

Można chcieć więcej z KPO

MRiRW przedstawiło projekt przepisów zwiększających wsparcie w zakresie pomocy publicznej planowanej w ramach KPO.

Jak podano w uzasadnieniu, od początku tego roku weszły w życie przepisy rozporządzeń Komisji (UE) 2022/2472 oraz 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r., uznające niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, które wprowadziły od początku tego roku bardziej korzystne warunki wsparcia w zakresie pomocy publicznej.

Umożliwiło to propozycję zmian przedstawionych w przygotowanym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zaproponowano w nim zwiększenie poziomu wsparcia z 50% do 70% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku młodego rolnika) i do 60% kosztów kwalifikowalnych – dla pozostałych odbiorców wsparcia w części nr 3 – „Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury” (rolnicy i rybacy) w ramach inwestycji A1.4.1. – Inwestycja na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Pozwoli to więc na większe wsparcie modernizacji działalności rozpoczynanej lub kontynuowanej przez rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury oraz jej dostosowanie do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko.

Ma umożliwić wsparcia inwestycji co najmniej 1527 rolników i rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Czy trzeba się spodziewać podobnych zmian zwiększających wsparcie udzielane także w ramach innej pomocy publicznej? Na razie nic  – poza zmianą przepisów UE – tego nie zapowiada.

Posty powiązane

error: Content is protected !!