Scroll Top
ziemia bruzdy kartofle posadzone

Jakie stawki dopłat do nasion w 2023 r.?
Fot. Miroslav Sárkozy z Pixabay

Jakie stawki dopłat do nasion w 2023 r.?
Fot. Miroslav Sárkozy z Pixabay

Dopłaty do nasion salomonowo, rzutem na taśmę

Dwa projekty rozporządzeń regulujących kwestie dopłat do nasion zostawia swoim następcom rząd PiS. Oba trafiły już do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Regulują kwestie dopłat do nasion roślin, które są istotne z gospodarczego punktu widzenia oraz stanowią ważny element strategii produkcji rolniczej w kraju, a wymiana materiału siewnego tych gatunków jest na niskim poziomie.

Wnioski o dopłaty są składane od 25 maja do 10 lipca danego roku kalendarzowego.

Projekty nie były konsultowane, gdyż – jak przekonuje MRiRW, są pilne.

Do czego dopłaty?

Pierwsze rozporządzenia określa, do których nasion będą stosowane dopłaty.

Ustawą z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wprowadzono zmiany do przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, w tym zmianę polegającą na wprowadzeniu dopłat do ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłata będzie więc udzielana z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wskazano 3 grupy roślin uprawnych, w przypadku których rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty, należą do:

  • zbóż – jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto i żyto;
  • roślin strączkowych – bobik, groch siewny (odmiany rolnicze), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja i wyka siewna;
  • ziemniaka.

Nie ma więc nic zaskakującego.

Jakie stawki dopłat?

Tu już nie tak łatwo o stanowcze określenie czegokolwiek. Najprościej przytoczyć w odpowiedzi przysłowie: tak krawiec kraje, jak materii staje.

Jak przyznano, stawki dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (materiału „konwencjonalnego”) zostały określone tylko dla wniosków złożonych w 2022 r. Stawki dopłat dla ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany są natomiast obowiązujące i nie posiadają ograniczenia w czasie.

„Brak określonej wysokości stawek dopłat powoduje niemożność udzielenia rolnikom należnych im dopłat. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba określenia wysokości stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany” – przekonują autorzy projektu. Jak dodają, potrzebna jest ustanowienie wysokości stawek dopłat bez konieczności ograniczana czasu ich obowiązywania do jednego roku kalendarzowego, a „Stawki należy określić w takiej wysokości, aby w ramach dostępnych środków finansowych wsparcie otrzymali wszyscy wnioskodawcy”.

Wydatki z budżetu państwa z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2023 r. wyniosą 75 mln zł – podaje ocena skutków regulacji. W kolejnych latach wydatki na dopłaty będą realizowane do wysokości zaplanowanych na ten cel środków w budżecie państwa, a wysokość stawek dopłat do materiału siewnego „konwencjonalnego” oraz ekologicznego materiału siewnego będzie corocznie weryfikowana pod kątem środków zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa – podano.

Jak przekonuje uzasadnienie, takie rozwiązanie ma pozwolić lepiej planować możliwości korzystania z limitu de minimis – tak przez rolników, jak i przez państwo.

A w pełni przekonuje argument dodatkowy: w 2023 roku dopłaty do nasion wypłacono z innej puli: w ramach tzw. pomocy wojennej – dopłaty do nasion mogli otrzymać rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie.

Jak informowała wcześniej ARiMR, wpłynęło 52,8 tys. wniosków o tę „wojenną” pomoc. 5 października rozpoczęła się wypłata wsparcia. Pomoc przysługiwała tym rolnikom, którzy w tym roku nie ubiegali się wcześniej o dopłatę do materiału siewnego, a jeżeli składali taki wniosek, to go wycofali.

Zwykle wpływało ok. 70 tys. wniosków. Czy wobec tego dla ok. 18 tys. wnioskodawców będzie teraz 75 mln zł na dopłaty do nasion za 2023 rok? Pytam o to w ARiMR.

Czytaj też:

„Wojenne” dopłaty do nasion w 2023 zatwierdzone w KE

Posty powiązane

error: Content is protected !!